Kommentar

Vi har tidligere kommentert journalisters tiltagende sexifisering av språket. Sånt er mer forståelig når det forekommer i britiske medier enn i norske. I ærverdige The Guardian er dette neppe noe som gjøres for å være mest mulig hipp og hopp. Til gjengjeld har visse britiske skribenter en eleganse som er blitt mangelvare i norsk presse. Muligens likevel kynisk, men med en befriende humor, som her hos Simon Hoggart. Settingen er Labours landsmøte.

«Gordon Brown produced yet another superb, over-the-top leadership bid yesterday. It was roaring and raging, barking! Michael Heseltine was famous for finding the clitoris of the Conservative party. Mr Brown is less subtle. He grasped the Labour party’s bum and gave it a massive, eye-watering squeeze. This wasn’t a pass so much as an outright proposition, no fine wines and Belgian chocolates but «Ow about it, darlink? Your place or No 11?»

Hoggarts skarpe blikk merker en tiltagende dysterhet hos kronprins Brown, som paradoksalt bare øker i takt med viktigheten i budskapet.

«He began to look glummer. Possibly he had just heard that his hamster’s life was hanging by a thread. He gripped the lectern ferociously as if it were responsible for all the evils of the earth.»

Uten tvil dagens morsomste. Unn deg hele artikkelen.