Kommentar

Saudi-Arabia finansierer Hamas

Saudi-Arabia står for halvpartene av Hamas’budsjett på 10 milllioner dollar, skriver de to NYTimes-journalistene Don van Natta jr. og Timothy L. O’Brien. Flow of Saudis’ Cash to Hamas Is Scrutinized.

Bidragene til Hamas tørket inn etter 911, men Saudi-Arabia fylte tomrommet.

At least 50 percent of Hamas’s current operating budget of about $10 million a year comes from people in Saudi Arabia, according to estimates by American law enforcement officials, American diplomats in the Middle East and Israeli officials. After the attacks on Sept. 11, 2001, the Saudi portion of Hamas financing grew larger as donations from the United States, Europe and other Persian Gulf countries dried up, American officials and analysts said.

NYTimes har fått tak i et referat fra et møte som Hamas-representanten Khalid Mishaal og flere andre Hamas-folk hadde med kronprins Abdallah i fjor høst under en konferanse om innsamling til veldedighetsformål for palestinere.

Ifølge referatet takket Mishaal prinsen for at Saudi-Arabia fortsetter å finansiere Hamas, til tross for amerikansk press.

Det var israelerne som fant dokumentet under et beslag i Gaza i desember. Det er skrevet på arabisk, med Hamas-logoen på, og oversatt av israelske militære. Saudi-Arabia avviser dokumentet som helt misvisende.

En ting er pengene. Noe annet er den strategiske vurderingen av situasjonen, like før USA skulle gå inn i Irak. Hamas-folkene beskriver stemningen blant øvre lag i Saudi-Arabia:

«among many echelons in Saudi Arabia, there is clear, tangible and conspicuous mistrust of the United States, particularly in view of its succumbing to the influence and incitement of the Zionist lobby.»

«They consider the expected American attack on Iraq as only the first step, which will have ramifications for everyone, especially for Saudi Arabia,» the document added.

Det er liten tvil om at Saudi-Arabias upålitelighet var en av hovedårsakene til Irak-invasjonen. USA anså ikke lenger kongedøpmmet som en pålitelig alliert. Hvis USA lykkes, vil landet ikke lenger være avhengig av saudiarabisk olje. Dermed svinner kongedømmets makt og innflytelse. Et USA-vennlig Irak vil kunne styre oljeprisen til et nivå industrilandene er fornøyd med, og leveransene vil være sikret. Ledende kretser i Saudi-Arabia kan derfor ha egeninteresse av at USA mislykkes. Det er et interessant perspektiv, ikke minst med tanke på alle saudierne som skal ha forsvunnet fra sine hjem de siste måneder. Det snakkes om tusener. Grensevaktene så kanskje en annen vei.