Kommentar

Hva har Iran å skjule?

Det går mot showdown mellom FN og Iran om atominspeksjon. Styret til IAEA ga fredag Iran frist til 31| okt med å legge alle kort på bordet. Hvis ikke går saken til Sikkerhetsrådet. Det kan ende med sanksjoner.

Den iranske delegaten stormet ut. Linjen fra Teheran har vært at man ikke må presse Iran for sterkt. Det kan backfire, og resultatet kan meget vel bli det motsatte av hva det internasjonale samfunn ønsker, har man sagt. Det antydes ubehagelige reaksjoner. Kan Iran komme til å bryte med Ikkespredningsavtalen, slik Nord-Korea gjorde? Det vil koste dyrt.

Atomvåpen gir immunity. Det har Iran sett i tilfellet Nord-Korea. Men eksemplet Pakistan kan ha smittet.

En islamsk bombe. Bush har sagt USA aldri vil tillate at Iran får bomben.