Urealistisk

Det er urealistisk å tro at det vil la seg gjøre å innføre demokrati i Midtøsten utenfra, mener mange i Vest-Europa. Østeuropeerne har et litt annet syn på saken, et annet perspektiv. De husker ennå hvordan folk i Vest-Europa mente østeuropeerne ikke var modne for demokrati. Når østeuropeerne har en mer positiv holdning til USA, har det lange historiske røtter.

«When West Europeans ridiculed former President Ronald Reagan’s description of the Soviet Union as the evil empire, East Europeans understood exactly what he was talking about. And today, even as West Europeans reject Bush’s remarks about the «axis of evil,» many East Europeans listen sympathetically.»

Det er tidligere rådgiver for Tsjekkias eks-president Vaclav Havel, Jiri Pehe, som skriver dette i Foreign Policy.