Kommentar

Uavklarte spørsmål

Det er en side ved debatten om Iraks våpenprogrammer som er lite framme: At våpeninspektørene satt igjen med en rekke uavklarte spørsmål da de trakk seg ut av Irak. Det samme gjorde vestlig etterretning. Saddams regime ga bare konkrete svar i små porsjoner og etter å ha fått kniven på strupen, og overvurderte egen styrke. Uavklarte spørsmål er ikke nødvendigvis det samme som at våpnene faktisk finnes, eller fantes. Men etter kongressrapporten om at etterretningstjenestene undervurderte eller ikke raskt nok greide å tolke faresignalene før 11/9, er det klart at amerikanerne ved neste korsvei ville måtte slå til på sterk mistanke eller indisier, de hadde ikke råd til å la være. Dette ligger bak de siste dagenes utfall om «murky intelligence», at opplysningene etterretningstjenestene satt inne med var vage eller uklare. Viseforsvarsminister Paul Wolfowitz sier det slik:

«I think the lesson of 9/11 is that if you are not prepared to act on the basis of murky intelligence, then you’re going to have to act after the fact, and after the fact now means after horrendous things have happened to this country.» (Fox News/The Times)

Utenriksminister Powells redegjørelse for Sikkerhetsrådet var spekket med indisier, som samlet ga et tydelig trusselbilde, men hvor det manglet en smoking gun. Det var det samlede bildet som ble avgjørende, samt erfaringen fra 11/9. Irakiske eksperter har etterpå fortalt at Saddam var smart nok til ikke å bygge opp nye lagre av WMD, men at han i stedet satset på å tilrettelegge for produksjon så langt det var mulig uten å bli tatt in flagranti.