Kommentar

Bernt Hagtvet krever over to sider i Dagbladet at AKP-lederne som roste Pol Pot i 1978, må ta et oppgjør med seg selv og sin fortid. AKP-lederne fra den gang var medløpere for Pol Pot, skriver Hagtvet. Kravet om å stå til ansvar for egne handlinger har vært reist før, og blitt avvist eller forsøkt polemisert vekk. Denne gang er det ikke en ung jypling som Gerhard Helskog som stiller AKP-erne til veggs, men Hagtvet, som blant annet er styremedlem i Holocaust-senteret.

Den tidligere AKP-formannen Pål Steigan besøkte Kambodsja og Pol Pot i 1978 i spissen for en delegasjon på fire. Pål Steigan selv ble avbildet da han hilste på Pol Pot. Det er mindre kjent hvem de andre deltagerne var. Uvisst av hvilken grunn unnlater også Hagtvet å navngi de andre i delegasjonen, Tron Øgrim, Sveinung Mjelde og Elisabeth Eide.

Særlig sistnevntes deltakelse har vært lite kjent. Eide er førsteamanuensis ved journalistutdanningen i Oslo, der hun for øvrig er kollega av andre tidligere ml-ere, Rune Ottosen, Egil Fossum, Finn Sjue. Utelatelsen av Eides navn er underlig tatt i betraktning den posisjonen hun har.

Eide ble i november i fjor tildelt den norske PEN-klubbens ytringsfrihetspris, Ossietzky-prisen. Heller ikke da ble hennes deltagelse i AKP-delegasjonen til Kambodsja nevnt. PEN-klubbens Kjell Olaf Jensen understreket i sin tale ved prisoverrekkelsen den intellektuelles ansvar. I talen sier han blant annet følgende:

«Men i denne kampen for ytringsfriheten, som må pågå kontinuerlig, må vi like kontinuerlig se på oss selv, se oss selv i et speil og spørre hva vi selv gjør, hvordan vi gjør det og ut fra hvilke motiver.»

Jensen mener ikke å etterlyse noe oppgjør med egen fortid fra Eide, men framholder henne som et forbilde, «en person som har gjort en innsats utenom det vanlige for ytringsfriheten.» Det hører med til historien at Elisabeth Eide er varamedlem til styret i PEN-klubben.

Eide har så vidt vites ikke kommentert offentlig eller tatt avstand fra sin og AKPs støtte til Pol Pot. Hva sier Eide, og hva sier PEN-klubben?

AKP-delegasjonen kom i 1978 hjem med rapporter om Røde Khmers løfterike sosiale eksperimenter. Lektor og sosiolog Haavard Lorentzen, som har studert Kambodsjas historie og Røde Khmers folkemord, skriver i en artikkel fra 1997 at Steigan og Eide kom med følgende uttalelse som svar på kritikk etter at de kom hjem fra reisen:

«Sult? Det kan vi umulig forstå. En skulle være ganske idiotisk dersom en ga seg til å sulte i Kampuchea.»

Til tross for internasjonal fordømmelse og flere rapporter om brudd på menneskerettighetene fortsatte AKP sitt forsvar av Pol Pot-regimet. Flere forhenværende AKP-ere har tatt avstand fra sine tidligere holdninger. Det gjelder ikke Steigan, selv om han hevder at han og partiet har tatt et oppgjør med Pol Pot. I stedet for å gå i seg selv, har Steigan svart med å relativisere folkemordet og legge skylden på amerikanerne som bombet Kambodsja i årene før Røde Khmer tok kontrollen. De nærmeste dagene vil vise om svaret denne gangen blir noe annet enn en innholdsløs repetisjonsøvelse.