Kommentar

Thomas L. Friedman har besøkt Google i Silicon Valley, verdens største søkemotor. Overskriften er: Is Google God?. La oss gripe tilbake til gode gamle Marshall MacLuhan. Nettet er en extension av vår hjerne. Det betyr at vi alle som er oppkoblet har en global giga-hjerne. Den skaffer oss ikke bare all den informasjon vi vil ha. Den vil også gjøre noe med vår tenkemåte. Vår oppfatning av virkeligheten. Jeg er overbevist om at uttrykket «internasjonal opinion» vil få en annen betydning. Den franske teolog-filosofen Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) hadde en forestilling om at det rundt jordkloden fantes en åndelig sfære, noe han kalte «nous», gresk for ånd, som var mottakelig, levende. Et produkt av alle mennesker på jorden, deres energi, drifter og tanker. Denne nous får et langt mer håndgripelig uttrykk med det elektroniske nettet som er spunnet rundt kloden. Det er en empowerment av individet som er uten sidestykke i historien. Det er helt underlig hvor lite vi er opptatt av denne revolusjonen, som skjer midt i blant oss.

Friedman har noen tall:

In the past three years, Google has gone from processing 100 million searches per day to over 200 million searches per day. And get this: only one-third come from inside the U.S. The rest are in 88 other languages

VeriSign, which operates much of the Internet’s infrastructure, was processing 600 million do2_kommentar requests per day in early 2000. It’s now processing nine billion per day. A do2_kommentar request is anytime anyone types in .com or .net. And you ain’t seen nothin’ yet.

Det neste kvantespranget blir trådløs oppkobling, anywhere, anytime. Da blir den bærbare virkelig an extension of your brain.

Verden vil fortsette å krympe. Det blir lettere å finne likesinnede på tvers av kulturer og avstand. Gutenbergs æra er definitivt over.