Kommentar

9/11-rapport: En kongresskomite har gransket alle forhåndsvarsler/blundere i forkant av 9/11 for så langt som mulig å besvare spørsmålene om det var signaler forut, og om de ble hørt. Resultatet er en 900 sider lang rapport. Men hvor mye skal offentligheten få vite. Det krangler man nå om. Bush-administrasjonen og the agencies,(CIA, FBI, NSA, DIA etc) er restriktive, i en grad som gjør at særlig demokratene reagerer. Bush og sikkerhetsapparatets opprinnelige forslag ville strøket 2/3 av rapportens 900 sider. Det er mye. Altfor mye mener leder av granskingskomiteen, senator Bob Graham fra Florida, som tidligere har ledet etterretningskomiteen i Senatet. Torsdag la regjeringen fram et nytt forslag til hva som kan bli kjent.
The administration has returned to us a version of our final report, which strips out in their entirety two key sections and all but eliminates a third key section,» Mr. Graham said.
Det hevdes at rapporten blant annet inneholder detaljerte opplysninger om Saudi-Arabias manglende samarbeid, og hvordan navngitte personer med tilknytning til kongehuset har finansiert Al Qaida.
Kilde: AP
Kongressen har myndighet til å offentliggjøre hele rapporten om den så ønsker.