Kommentar

Saddams og fredsbevegelsens løgner blir avslørt: Gjennom nær 13 år med sanksjoner fortalte irakiske leger at sanksjonene var skyld i den sterkt økende barnedødeligheten. Hundrevis av besøkende journalister, også norske, gjenfortalte historien de ble servert. Legene som nå kan snakke fritt, har i dag en helt annen forklaring. De og foreldre som har mistet barna sine, sier nå at Saddam med hensikt lot barn dø for å gjøre det til et propagandapoeng.

«Under the sanctions regime, «We had the ability to get all the drugs we needed,» said Ibn Al-Baladi’s (et sykehus i Bagdad) chief resident, Dr. Hussein Shihab. «Instead of that, Saddam Hussein spent all the money on his military force and put all the fault on the USA. Yes, of course the sanctions hurt – but not too much, because we are a rich country and we have the ability to get everything we can by money. But instead, he spent it on his palaces.»

De i Vesten som førte kampanje mot sanksjonene hevdet at restriksjoner på hva Irak kunne importere var skyld i elendigheten.

«Saddam Hussein, he’s the murderer, not the UN,» said Dr. Azhar Abdul Khadem, a resident at the Al-Alwiya maternity hospital in Baghdad.»

Leger sier de ble tvunget til å oppbevare døde barn i fryserom til det var tid for den månedlige paraden der kister med døde barn ble kjørt rundt på taket av drosjer gjennom Bagdad, mens irakisk TV og utenlandske journalister så på. Foreldrene fikk ordre om høylytt å gi uttrykk for sin sorg og å rope ut at sanksjonene hadde drept barna deres. Som belønning fikk foreldrene matvarer eller penger. Reportasjen står å lese i Newsday.