Nicholas Kris­tof i NYTi­mes skrev nylig at George W. Bush for tiden leser en popu­lær his­to­rie­bok kalt The Cong­que­rors av en Mica­hel Beschloss. Tyde­lig­vis en bok som vur­de­res høyt. Flere skri­ver til Kris­tof og sier det må være feil, for Bush er intel­lek­tu­elt ikke i stand til å lese en slik kre­vende bok. Kris­tof sier det er fei­len mange libe­ra­lere har gjort: de under­vur­de­rer Bush. Med tanke på all Bush-het­sen som norske medier er fylt av, kan føl­gende sitat være på sin plass:

I covered Bush in the 2000 election, and – as I wrote in a column last sum­mer – I’m con­vin­ced that in some respects he’s a very smart guy. He’s not at all intel­lec­tual, and he’s less inte­rested in the world of ideas than almost any­body I’ve ever met. But he has a great memory for faces, incre­dible social charm, and first-rate poli­ti­cal skills. He’s not much of a book-rea­der, true, but under Laura’s influ­ence (she’s a real book lover) he does wade through books at times. 

The libe­ral con­tempt for Bush bot­hers me not only for its inci­vi­lity but also because I think it’s factually wrong and is coun­ter-pro­duc­tive.

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629