Kommentar

Begynnelsen på slutten (?) – stay tuned: BBCs Paul Adams i Qatar er blitt fortalt at det kan ventes en dramatisk utvikling i krigen i løpet av ett til to døgn. De nærmeste dagene blir avgjørende for hvor lenge krigen vil pågå. Interessant at irakerne ikke har ødelagt noen av broene som er av vital betydning for koalisjonsstyrkens framrykking mot Bagdad. Hvorfor? CNNs ekspert i London McGinty tror det kan være fordi Saddam vil lokke amerikanerne inn i blodig nærstrid i Bagdad. Irakisk TV sender fremdeles, men for det meste patriotiske sanger i reprise. Jan Egeland må kanskje moderere sine uttalelser om barn som dør av diarre i Basra («flere enn under bombingen i Bagdad») – nå har rundt 90 prosent av innbyggerne i Basra tilgang til rent drikkevann.