Kommentar

Det snakkes mye om Stalingrad og kommende gatekamper i Bagdad, men Zeev Schiff i Ha’aretz peker på at Saddam hittil har valgt å møte de amerikanske bakkestyrkene lenger sør, nær Karbala. Der står en divisjon av Republikanergarden som blir forsterket med ekstra tropper. Schiff siterer sjefen for israelsk militær etterretning på at det avgjørende slaget om Bagdad vil stå snart – og det vil da etter dette resonnementet begynne sør for byen og ikke inne i den.