Kommentar

Enkelte kommentatorer ynder å si at krigen allerede er i gang. Det trodde åpenbart også en avdeling irakiske soldater, som heiste det hvite flagget og ville overgi seg til britiske styrker som hadde skyteøvelse på den kuwaitiske siden av grensen. De forbausede britene måtte bare be irakerne vente med å melde seg som krigsfanger. Man kan slutte av dette at den irakiske hæren eksisterer nesten bare på papiret. En medvirkende faktor kan være at Irak, overraskende nok, er verdens nest største importør av fransk konjakk, etter Japan.