Kategori: Kultur

En veteran full av billedskapende glede

Svein Solem er en kunstner det ikke finnes maken til i dagens Norge. Han er noe så utidsmessig som en naturalistisk billedskaper, enten han jobber som illustratør eller landskapsmaler. Han er selvlært, men utrolig dreven i å skildre mennesker og natur, enten motivene er hentet fra indianerlivet i Amerika eller vikingtidens dagligliv fra hjemlig trakter, […]

Les mer»

Fra kraftindustri til godhetsindustri

Hva som er forbindelsen mellom mottak av migranter og krafteventyret på Rjukan, er vanskelig å få øye på, utover den eventualitet at noen museumsfolk vil fremstå som gode mennesker. Fotoutstillingen «Crossing Borders», som i sommer er blitt vist i maskinhallen som er Norsk Industriarbeidermuseums lokaler på Vemork, hadde i følge museets egne nettsider sin opprinnelse […]

Les mer»

Baal Schem Tov (ca. 1700-1760)

Rabbi Yisroel ben Eliezer. senere kjent som Baal Schem Tov (nærmest Herren/bæreren av det gode navn). som levde i det som nå er Ukraina fra c. 1700 til 1760. regnes som grunnleggeren av den chasidiske retning innen judaismen. Man ser alt for ofte chasidim betegnet som «ortodokse», men en mer passende parallell er muligens pinsevenner […]

Les mer»

En halshugging av vårt Nasjonalgalleri

Det ble ingen avklaring om Nasjonalgalleriets fremtid i møtet mellom kulturminister Linda Hofstad Helleland, direktør Audun Eckhoff og Stein Erik Hagen. Om dette temaet ble drøftet, vet vi ingenting om, heller ikke hvilke andre saker som ble luftet. Pressen fikk følgelig ikke så mye å skrive om, bortsett fra at kunstsamler Hagen fortsatt ønsker å […]

Les mer»

Hundreårsmarkering mellom det sobre og kaotiske

I forbindelse med hundreårsjubileet har Tegnerforbundet markert begivenheten med mønstringer av både tilbakeskuende og aktuell karakter. Det har vært interessant å se de ulike typer av tegnekunst, som har utfoldet seg i aviser, bøker eller som selvstendige bilder. I slike tilbakeblikk ser vi også stilmessige endringer og personlige håndgrep, samtidig som det historiske bildet viser […]

Les mer»

Sakramentet

Jeg lengter etter den gamle kirken på klippen som aldri har sagt at en ting er god fordi den er ny, eller god fordi den er gammel, men tvert imot har til sakramentet vinen, som er best når den er gammel, og brødet som er best når det er nytt.

Les mer»

Striden om Nasjonalmuseets faglige autoritet og legitimitet

I Aftenpostens leder 19/8 fastslås det allerede i overskriften at Stein Erik Hagens bilder må sikres plass i Nasjonalmuseet. Som om denne saken er ferdig diskutert og avklaret. Men det er den avgjort ikke. Det hefter fortsatt en rekke uklarheter og diskutable forhold ved den samarbeidsavtalen, som bare bitvis har lekket ut til mediene. I […]

Les mer»

Epikureisk i august

Den greske filosofen Epikuros (341-270 fvt) lærte blant annet at behag og smerte er målestokkene for hva som er godt og ondt. Svært lite av hans verker er bevart, og vår kjennskap til ham er stort sett via senere kommentatorer. Å låne hans navn til utmerkede viner er etter alt å dømme i hans ånd, […]

Les mer»

Kultursponsing og bedehusmoralisme

I mange tiår har kulturen vært en vekstnæring. Den tiltrekker seg stadig nye aktører og utøvere, selv om inntektene aldri går i pluss. Norsk kultur er et underskudsforetagende som må driftes med offentlige midler i tråd med statens kulturpolitikk. Ikke alt og alle i kulturlivet får statlig støtte, det har ikke staten penger til, allikevel […]

Les mer»

Kulturpolitisk styrt miljøkriminalitet

Nasjonalmuseet synes nå å gå helt opp i liminga. Mens den faglige staben i museet tar grep og publiserer (Aftenposten 10/8) sine positive synspunkter på samarbeidet med Stein Erik Hagen, og et poengtert ønske om å beholde Nasjonalgalleriets intakt, sitter direktør Audun Eckhoff musestille og er lammet av kulturdepartementets sendrektighet og mangel på politisk styring. […]

Les mer»