Kategori: Krig og beredskap

D-dagen utnyttes som politisk våpen

I dag er det 80 år siden D-dagen, en merkedag i historien. Dette var starten på slutten på den andre verdenskrig. I dag brukes D-dagen som et politisk våpen.

Les mer»

Norges sjømilitære beredskap er dramatisk forsømt

I krig må flåte­styrker sikre våre for­syning­er. Ståle Ul­rik­sen ved Sjø­krigs­skolen på­viser at Norge ikke kan på­regne nød­vendig hjelp. Hele Europas bered­skap er ned­bygd. Hva om ameri­kaner­ne er opp­tatt annet­steds?

Les mer»

Heimlege førebuingar på krise og krig

Først bad styres­maktene oss ha mat og vatn lagra i heimen for tre dagar, seinare endra til ei veke. Eg vil tilrå 14 dagar. Går ei atom­bombe av i Europa, kan vér og vind føra radio­aktivt nedfall hit og forureina våre opne vass­kjelder. Kjem det mykje nedfall, vil eg halda meg inne i 14 dagar og stengja ventilane.

Les mer»