En tysk domsavsigelse vekker oppsikt. Et par anses som ikke pålitelige våpensamlere på grunn av sin partitilhørighet.

– Det faktum at det føderale kontor for beskyttelse av grunnloven klassifiserer et politisk parti – uavhengig av politisk orientering – som mistenkt for grunnlovsstridige bestrebelser, medfører at dets medlemmer er upålitelig i henhold til våpenloven, het det fra forvaltningsdomstolen i Düsseldorf mandag.

Formodes ikke å være pålitelig

Et ektepar eier 224 våpen og har hatt papirene i orden, men fordi de er medlemmer av partiet Alternative für Deutschland (AfD), er de dømt til å levere inn våpnene. Ekteparet anket dommen, men er blitt avvist av forvaltningsdomstolen i Düsseldorf. 

Ifølge den ferske rettsavgjørelsen må AfD-medlemmer levere inn sine skytevåpen. Avgjørelsen begrunnes med at medlemskap i et parti som mistenkes for «grunnlovsstridige bestrebelser», formodes ikke å være pålitelig i henhold til våpenlovgivningens strenge standarder. Dette gjelder selv om den føderale forfatningsdomstolen ikke har kjent partiet grunnlovsstridig. 

Våpensamlerne med feil partitilhørighet

På dette grunnlag avviste domstolen kravene fra to AfD-medlemmer som hadde fått tilbakekalt sine våpentillatelser.

Våpensamlerne som har feil partitilhørighet, er dermed forpliktet til å avlevere eller destruere sine våpen – 197 for mannens vedkommende og 27 for hustruens vedkommende – samt tilhørende ammunisjon.

Prinsipper for fall

Det gjenstår å se om alle AfD-medlemmer fra nu av er å anse som upålitelig i henhold til våpenlovgivningen. Prinsipielt skal upålitelighet være knyttet til personen, ikke til politisk tilhørighet. 

Hensikten med lovgivningen er å hindre at våpen havner i hendene på ekstremister, terrorister, kriminelle og desslike. 

Ankemulighet

Ekteparet er innvilget en frist i og med at forvaltningsdomstolen i Düsseldorf – på grunn av dommens prinsipielle betydning – har akseptert at den ankes til den høyere forvaltningsdomstolen i delstaten Nordrhein-Westfalen.

 

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.