NTB

Et lovutvalg foreslår å gjøre straffeloven mer tydelig for å beskytte barn og unge. En rekke forslag skal skjerpe, tydeliggjøre og utvide det norske lovverket.

Daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann, mener rapporten kan gi håp til dem som henvender seg til organisasjonen med historier om negativ sosial kontroll i trossamfunn.

– Dette betyr at det blir ulovlig å avhøre barn om deres seksuelle aktivitet, sier hun til Vårt Land.

Utvalgsrapporten beskriver dette som at barn må «svare på detaljerte spørsmål fra menighetens forstandere om sin seksuelle aktivitet». Ifølge Langvann er det utelukkende menn som utspør.

Denne krenkelsen kan hindres, mener utvalget. Ikke med nye lover, men ved å tydeliggjøre teksten i straffelovens paragraf 266 om «hensynsløs atferd».

24. juni leverte lovutvalget om negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold sin rapport. Utvalget mener Norge må gjøre mer for å verne barn og unge som utsettes for tvang, trusler og negativ sosial kontroll og foreslår mer og strengere straff.

Utvalget, som ble ledet av jussprofessor Henriette Sinding Aasen, ble satt ned av Støre-regjeringen i 2022.

(©NTB)

 

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»! Du kan også kjøpe den som ebok her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.