Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ber Etikkrådet om en redegjørelse i forbindelse med Oljefondets eierskap i selskaper med aktivitet knyttet til «okkuperte palestinske områder».

«Det bes om at Etikkrådets redegjørelse foreligger innen 1. september 2024», skriver Finansdepartementet i et brev til Norges Bank av 27. juni.

Flertallet i finanskomiteen på Stortinget har bedt om mer informasjon om Etikkrådets vurderinger av disse selskapene, påpeker regjeringen i brevet til Norges Bank.

Etikkrådet har ansvar for å gi råd til Norges Bank om hvilke selskaper som bør ekskluderes fra Oljefondet av etiske grunner, skriver E24.

Flertallet i finanskomiteen viste til at flere sivilsamfunnsorganisasjoner har hevdet at Oljefondet er investert i selskaper som bidrar til å bygge eller opprette ulovlige israelske bosetninger i okkuperte palestinske områder.

Det har vært gjentatte krav fra partier som SV og Rødt om at Oljefondet må ut av konfliktområder og våpenprodusenter. Også fagforeningene LO og Fagforbundet ønsker at Oljefondet skal legge press på våpenprodusenter som leverer våpen til Israel.

Fagsjef Aslak Skancke i Etikkrådet vil ikke forskuttere svaret til Finansdepartementet.

– Jeg syns det som står i årsmeldingen vår er ganske klart. Det er ikke åpenbart hvor grensen skal trekkes, og når alvoret i et område øker, så vil det kunne øke våre krav til selskaper. Vi vil svare på dette i brevs form til departementet, og jeg kan ikke forskuttere svaret, sier Skancke.

 

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.