Sjefen for Finnmark landforsvar, oberst Jørn Qviller, mener det er på høy tid å revurdere de norske, selvpålagte militære restriksjonene i Finnmark. Det er høyst uvanlig at en yrkesmilitær kommer med et utspill i offentligheten som direkte berører vårt forhold til Russland.

Norge har en rekke selvpålagte restriksjoner for å balansere forholdet til Russland i nord – blant annet at det ikke skal foregå militære Nato-øvelser øst for 24. lengdegrad i Finnmark, som går ved Lakselv i Porsanger.

Det er i et intervju med Klassekampen at Qviller lanserer tanken om at det er på tide å skrote begrensningene.

– Sett i lys av dagens situasjon skulle jeg gjerne sett at disse selvpålagte restriksjonene blir revidert, sier Qviller.

Andre vil si at det er nettopp er dagens spente situasjon som tilsier at begrensningene er viktigere enn noen gang. En opphevelse av begrensningene vil øke spenningen. Derom er det ingen tvil. Norge har gjennom hele etterkrigstiden fulgt en forsiktighetslinje. Sovjet/Russland har visst hvor de hadde Norge.

– Det er på tide at vi kan øve med våre allierte lenger øst. Vi har behov for å samøve med nære allierte også på den østlige delen av Finnmark. Blant annet vårt skytefelt Halkavarre er aktuelt for mange allierte, sier Qviller.

Han understreker at restriksjonene er politisk bestemt, og at han uttaler seg som sjef for Finnmark landforsvar.

Det høyst uvanlig at militære kommer med så dristige utspill i mediene. En skal ikke se bort fra at noen tår bak Qviller og det er ikke sikkert det er norske.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.