Nigel Farage og Reform UK har lagt frem sitt manifest, sin «kontrakt» med det britiske folk: «Britain Needs Reform and Reform UK Needs You».

Takle undergravende krefter 

I «kontrakten» kan vi lese at Reform UK vil innføre nye lover for å takle «ekstremistiske krefter» som undergraver den britiske livsstil. Partiet vil stoppe undervisningen om kjønnsidentitet, de lover innen 100 dager å begrense innflytelsen til World Economic Forum og de vil gå ut av Verdens helseorganisasjon – med mindre den gjennomfører grunnleggende reformer. Partiet går imot pandemitraktaten, ønsker å bevare kontantene og vil ikke innføre digitale sentralbankmynter.

Lovlydige borgere først

En firepunktsplan skal stoppe småbåter fra å krysse Den engelske kanal. De vil blant annet forlate Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og reformere Storbritannias menneskerettighetslovgivning slik at «lovlydige borgeres rettigheter kommer først». Ingen ulovlige migranter skal bosettes i Storbritannia.

Reform UK mener Storbritannia heller bør «tilpasse seg global oppvarming enn å late som om vi kan stoppe den».

Toryene ødelegger, Labour ruinerer 

I forordet til manifestet skriver partiets leder Nigel Farage at Toryene har ødelagt Storbritannia, men Labour vil ruinere Storbritannia. «En stemme til av dem er en stemme for mer inkompetanse, uærlighet og nederlag», fortsetter han og appellerer om det britiske folks støtte: 

– Utfordringene vi står overfor er enorme. Både Labour og Tory har brutt løfte etter løfte. De har ødelagt tilliten til demokratiet og forrådt det britiske folk.

Økonomisk og kulturelt har landet vårt beveget seg mot det verre. Økonomien lider under rekordhøye skatter, rekordhøy statsgjeld, sløsing med offentlige midler og statlig barnepikementalitet.

Masseinnvandring har skadet landet. Småbåtkrisen i Kanalen truer vår sikkerhet. Multikulturalistene har importert mennesker som avviser vår måte å vår måte å leve på. Splittende «woke»-ideologi har erobret våre offentlige institusjoner. Indoktrinering av transkjønn-ideologi gjør uopprettelig skade på barn.

Den uventede befolkningseksplosjonen har har presset Storbritannia til bristepunktet. Det er boligkrise, trygdekrise, rekordhøy kriminalitet, rekordlange ventelister i helsevesenet, lønningene stagnerer. 

Net Zero har sendt energikostnadene i været og gjør oss fattigere, kaldere og skader britisk industri.

Topartisystemet har spilt fallitt. Den politiske klasse har snudd ryggen til landet vårt. 

Toryene har ødelagt Storbritannia. Labour vil ruinere Storbritannia. En stemme til av dem er en stemme for mer inkompetanse, uærlighet og nederlag. 

– Det britiske folk har et alternativ i Reform UK. Vår kontrakt med deg er en seriøs plan for å omforme måten landet vårt styres på. Regjeringen må arbeide for det britiske folk. Ikke mot det.

Bare Reform UK står opp for britisk kultur, identitet og verdier. Vi vil fryse innvandringen og stoppe båtene. Gjenopprette lov og orden. Reparere våre ødelagte offentlige tjenester. Kutte skattene slik at det lønner seg å jobbe. Få slutt på statlig sløsing og en fullt finansiert plan for null ventelister i helsesektoren. Vi vil frigjøre Storbritannias enorme reserver av olje og gass for å redusere energiregningene, stoppe levekostnadskrisen og skape reell økonomisk vekst.

Vi vil en gang for alle ta tilbake kontrollen over våre grenser, våre penger og våre lover.

Bare Reform UK vil sikre Storbritannias fremtid som en fri, stolt og uavhengig suveren nasjon.

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.