Politiet regner med at 24 drapssaker fra 2000 til 2022 er æresdrap. Meldinger om æresvold bare øker og øker.

I en ny rapport fra Kripos kommer det frem at det trolig er begått eller bestilt 24 æresdrap mellom år 2000 og 2022.

Men mest skremmende er det kanskje at det i rapporten også kommer frem at over halvparten av partnerdrapene i utvalget, så anmeldte offeret gjerningspersonen til politiet – før drapet ble begått.

Seniorrådgiver ved etterretningsseksjonen i Kripos og en av analytikerne av rapporten, Lene Wold, sier at æresmotiv kan være vanskelig å avdekke, og at det dermed vil være vanskelig å få tak i de som har medvirket til drapet.

– I mange saker har familien blitt enige om en historie de forteller om det som har skjedd. Da har politiet et problem, sier hun til Vårt Land.

Politiet registrerer at flere melder fra om æresrelatert vold. Æresdrap utgjør en «betydelig størrelse» gitt den lave drapsraten i Norge, står det i rapporten.

Politiet har imidlertid ingen oversikt over hvor mange som faktisk blir æresdrept, men frykter at det er mange.

– Vår hypotese er at mange norske borgere kan ha blitt tatt med til hjemlandet og blitt drept der. Politiet kjenner ikke til disse fordi de ikke blir meldt savnet av familien, sier Lene Wold.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.