Beslutningen om å slippe tungtrafikken inn i kollektivfelt i Oslo-trafikken etter at el-bilene ble  lempet ut, er noe av det mest tonedøve som er prestert på tema karbonfritt miljø.

Tungtransport står for alt det som regjeringen ellers er imot: Utslipp, forurensing, miljø og støyplager.

Mens regjeringen ellers vil forby kjøp av nye fossilbiler fra 2025 gir de privilegier til tungtrafikken med den andre hånden. Det vitner om null bevissthet. Prinsipper betyr ingenting. Man har dem inntil man får nye.

Men da slår man bena under selve trosartiklene til det grønne skiftet: At jorda brenner!

Nå har regjeringen klart å erte på seg alle el-bilister og miljølobbyen.

Tungtransporten slipper til der elbilene ikke får lov – i kollektivfeltet – for å redusere køene i Oslo-området. Elbilistene raser. Lastebileierne jubler.

– Vi jobber nå med å etablere et tungtrafikkfelt. Det vil si at vogntog over 7,5 tonn vil få tilgang til kollektivfeltet. Dette feltet blir da hetende tungtrafikkfelt, sier prosjektleder Halvard Gavelstad i Statens vegvesen til VG.

Allerede før ferien skal tungtrafikkfelt på E6 nordfra mellom Hvam og Tangerud og sørfra fra bygrensen til Klemetsrud være på plass. Det er også aktuelt å etablere tungtrafikkfelt på E18 fra Asker mot Sandvika etter sommerferien.

– Dette er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier administrerende direktør Knut Gravråk i Norges Lastebileier-Forbund.

6. mai innførte Statens vegvesen et midlertidig forbud mot elbiler i kollektivfeltene på riks- og europaveiene i Oslo og Akershus. Forbudet er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken når ring 1 stenges på grunn av ombyggingen av Hammersborgtunnelen.

– Ufattelig uklokt

Elbilforeningen er svært kritisk til løsningen Statens vegvesen nå velger, men tar grepet til inntekt for at Vegvesenet har «skjønt det vi har sagt lenge, at å stenge kollektivfeltet for samkjørende elbilister skaper uholdbart kaos.».

– Det er en ufattelig uklok løsning det de nå velger; å prioritere forurensende tungtransport i stedet for elektriske varebiler, lastebiler og samkjørende elbilister, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til NTB.

Tiltaket løser ikke køproblemene, mener Naf, som ber om nye tiltak også andre steder og til andre tider enn bare i rushtrafikken.

– Folk opplever trafikkinfarkt og Statens vegvesen starter med et tiltak som er som å gi en hjertepasient en kald klut. Det er frustrerende å se at de først gjør tiltak på E6, der køproblemene er minst, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf til NTB.

Verst på E18 sørfra

E18 vestfra er hardest rammet av kø etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Antallet kjøretøy per døgn er redusert, men køen på E18 vestfra er større enn før. På E6 nordøstfra er det mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken sørfra.

– Vi ser at det er mer kø på E18 vestfra. Her er det blitt større forsinkelser, og vi har fått en utvidelse av rushtiden. På E6 nordøstfra, derimot, ser vi mindre endringer i trafikksituasjonen. Det samme gjelder trafikken som kommer sørfra, sier Halvard Gavelstad til VG.

Gravråk kaller det en vinn-vinn-situasjon for alle – trafikkflyten blir bedre og varene kommer raskere fram. Også NHO Logistikk og Transport er ikke overraskende svært fornøyd.

– Det er allment kjent at kø koster samfunnet gjennom både utslipp, ulykker, støy og veislitasje. Yrkessjåførene har i tillegg et tidsskjema de skal forholde seg til; forsinkelser fører til at man ikke rekker neste etappe, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport. (NTB)

 

 
 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.