I fjor anslo Menon Economics at vold i nære relasjoner trolig kostet samfunnet mellom 76 og 111 milliarder kroner i året.

Tallmaterialet inkluderte ikke tapt livskvalitet og forebyggende innsats i kommunene. Mørketallene er med andre ord enorme, skriver Avisa Oslo.

– Drapsbølgen vi har sett i år er toppen av isfjellet. Et dødelig symptom på et mye mer omfattende og altomgripende samfunnsproblem, som vold mot kvinner er. Mange liv blir ødelagt uten at noen blir drept eller at det kommer i avisa, sier daglig leder Ane Fossum i Krisesentersekretariatet.

Hun mener opprettelsen av voldskoordinatorer uten egne stillinger er talende for den generelle satsingen på feltet.

– Gjennomgående er det for lite ressurser, samordning, folk og det brukes for lite penger på forebygging og hjelpetilbud til de voldsutsatte. Politikerne er flinke til å smykke seg med at de er opptatt av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Men når det kommer til å prioritere det opp mot noe annet, da stopper det veldig fort opp, mener Fossum.

Byrådet jobber med en handlingsplan mot vold, overgrep og negativ sosial kontroll. Planen legges fram for bystyret i løpet av neste år.

Ap-politiker i Oslo blir tvunget til å flytte på grunn av kriminelle

– Voldskoordinator er et av flere tiltak det er naturlig å se nærmere på i arbeidet med planen, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc til avisen.

Han er enig at personer utsatt for vold i nære relasjoner trenger bedre oppfølging.

– Den hjelpen som gis i dag er for fragmentert og vanskelig tilgjengelig for mange. Vi vet at vold har dramatiske konsekvenser både for ofrene og for storsamfunnet, sier byråden.

Det som imidlertid ikke sies noe om, er årsaken til den eksplosive økningen i vold i nære relasjoner de siste årene.

Innvandrere utgjør færre enn 20 prosent av befolkningen i Norge, men på samme tid utgjør de 65 prosent av alle beboere på landets krisesentre, skrev HRS i september i fjor.

Det er ingen grunn til å tro at de tallene har blitt lavere nå. Tvert imot.

Bak rekordtallene hviler mange enkeltskjebner, og utviklingen er tydelig: Volden øker og den blir grovere.

Men den elefanten i rommet vil ikke myndighetene snakke om.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

 

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.