I en pressemelding meddeler selskapet Sigma2 AS at anskaffelseskonkurransen for Norges neste superdatamaskin er avsluttet. Hewlett-Packard Norge AS (HPE) vant konkurransen og blir  leverandør på kontrakten som har en verdi på hele 225 millioner kroner. Dette blir Norges kraftigste superdatxamaskin noensinne og vil gi et signifikant løft til nasjonal KI-forskning og innovasjon.

Kontrakten omfatter to væskekjølte HPE Cray supercomputing EX4000-kabinetter som begge makses på datakraft og vil veie om lag fire tonn hver. Totalt vil systemet bestå av 64.512 CPU-kjerner, men i kontrakten ligger det mulighet for ekspansjon med 119 808 CPU-kjerner og/eller 224 GPUer. Systemet skal på sikt erstatte to av tre nasjonale superdatamaskiner som eies av Sigma2 AS. Samtidig skal den dekke økt vekst i etterspørsel etter beregningskraft for kunstig intelligens (KI) og maskinlæring

Sigma2 AS sier i pressemeldingen at norsk forskning og innovasjon nå får tilgang til en beregningskapasitet som er minst 17 ganger større enn det som er tilgjengelig på nasjonalt nivå i dag. Til tross for at den nye superdatamaskinen vil være betydelig kraftigere enn Sigma2s forrige generasjons tungregneanlegg, vil strømforbruket reduseres med mer enn 30 prosent. De nye maskinene er kompatible med et bredt spekter av programvare og programmeringsspråk som brukes av mange forskningsmiljøer. Og spesielt populær blant forskere som jobber innenfor KI og dyplæring.

—Vi er meget godt fornøyde med denne avtalen. Nå kan vi tilby norske forskere sårt tiltrengte NVIDIA GPUer og møte den første bølgen av økt etterspørsel etter KI-ressurser. Det nye systemet vil også være til glede for forskere innen tradisjonell tungregning, og det blir betydelig mer energieffektivt enn de eksisterende nasjonale superdatamaskinene, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2 AS.

Installasjon vil skje i løpet av våren og sommeren 2025 og åpnes for norske forskere i løpet av høsten 2025. Dette blir Sigma2s første superdatamaskin som installeres i Lefdal Mine Datacenter. Fra før er NIRD, det nasjonale lagringssystemet for forskningsdata, i full drift der, og som den nye superdatamaskinen skal samhandle tett med.

Anskaffelsesprosessen er gjennomført i tråd med regler for offentlig anskaffelse. Prosedyren er utført i to trinn, med en innledende kvalifiseringsfase, etterfulgt av en anbuds- og forhandlingsfase hvor kvalifiserte og utvalgte leverandører har fått mulighet til å levere sine tilbud. HPE leverte det klart beste tilbudet i henhold til tildelingskriteriene i konkurransen. Kontrakten signeres formelt i juni.

Selskapet Sigma2 AS er ansvarlig for å anskaffe, drifte og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for høykapasitetsberegninger og -datalagring i Norge. Dette omfatter blant annet de nasjonale superdatamaskinene. De leverer tjenester i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.