Halden fengsel, ofte omtalt som «verdens mest humane fengsel», kritiseres av Sivilombudet for flere alvorlige funn.

Innsatte er innelåst på cellen i mer enn 19 timer, og i enkelte tilfeller mer enn 22 timer. Det er mangler i aktivitetstilbud og helseoppfølging av de innsatte, inkludert kartlegging av selvmordsrisiko og dokumentasjon av fysiske skader, skriver NRK.

Fengselet har liten forståelse for innsattes behov for kontakt med venner og familie, og det er urovekkende manglende bruk av tolk, ifølge Sivilombudet, som har anbefalt fengselet å gjennomføre 39 tiltak for å bedre forholdene for de innsatte.

– Vi vet mye om hvor helseskadelig isolasjon er. Derfor er det strenge regler for å unngå det. Men situasjonen i Halden er at flere er innelåst store deler av døgnet, sier sivilombud Hanne Harlem.

Erlend Wiborg: – Å danne egne diaspora-råd i Norge er en fryktelig dårlig ide

Europarådets torturforebyggingskomité anbefaler at innsatte skal tilbringe minst åtte timer utenfor cellen daglig.

I rapporten fra Sivilombudet står det også at de har avdekket at fengselet har «liten forståelse for innsattes behov for kontakt med venner og familie.»

I tillegg mener sivilombudet at det er urovekkende manglende bruk av tolk.

– Både av hensyn til rehabilitering, minst mulig isolasjon og selvmordsforebygging, så er muligheten til å ha kontakt med omverdenen veldig viktig. Adgangen til kontakt med familie og pårørende oppfatter vi samlet sett som veldig streng i Halden fengsel, avslutter Harlem.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.