Christine Lagarde under en pressekonferanse i Frankfurt den 25. januar 2024. Foto: Michael Probst / AP / NTB.

Det haster med en radikal forvandling av finans­markedene i Europa for å gjennom­føre «den digitale og grønne omstillingen» og takle geo­politiske kriser, mener Den europeiske sentral­bankens (ESB) president Christine Lagarde.

Det var i en tale under en nylig konferanse i det franske finans­departement­et at Lagarde tok kraftig til orde for en «kantiansk vending» for integrering av de europeiske kapital­markedene for å kunne realisere disse ambisjonene.

Det opplyser det italienske nyhets­byrået for økonomi­nyheter Radiocor i en melding som er offentlig­gjort i den italienske finans­avisen Il Sole 24 Ore.

Lagarde sa at det var behov for å snu den hittil fulgte retningen ved å gå fra «nedenfra-og-opp»-tiltak til «ovenfra-og-ned»-tiltak for å få til en rask snuoperasjon.

Man trenger ikke engang lese mellom linjene for å se at Lagarde vil ha en kapital­markeds­union og det litt faderlig fort.

Strategien for «integreringen av kapital­marked­ene» har hittil vært å utvikle regionale markeder for å «overvinne begrensningene ved små nasjonale rammeverk», men utviklingen går for langsomt, mener EU-sentral­bank­sjefen.

Lagardes utspill kommer kort tid etter at hennes forgjenger Mario Draghi – som sier rett ut at han vil ha en kapital­markeds­union – uttalte at «meste­parten av investerings­gapet må dekkes av private investeringer».

Draghi er misfornøyd med at den høye private sparingen i EU etter hans oppfatning ikke bidrar nok til å «finansiere veksten». Og den nye veksten skal som kjent være grønn og digital.

Dette er kort fortalt dårlig nytt for dine sparepenger. For idet EUs kapital­markeder slås sammen, vil Norge følge med på lasset, og bankene vil i tråd med disse signalene begynne å tilby sexy investerings­produkter til både digitaliseringen, klima­politikk­en og de «geo­politiske krisene» – kriger, med andre ord.

Lagardes formaninger i Paris kommer som et ekko av en tale hun holdt under European Banking Congress i Frankfurt i november.

Der trakk hun en linje fra utbyggingen av de amerikanske jernbanene til det hun mener er akutte investerings­behov i Europa i dag, og siterte den amerikanske poeten Ralph Waldo Emerson, som sa at jernbanene vekket «den sovende energien» i USA.

I talen tok hun bladet helt fra munnen og sa at kapital­markeds­unionen (CMU) «uunnværlig», men at man ennå ikke hadde lyktes i å få den til.

Fremfor alt har vi manglet et samlende prosjekt som CMU kan forankres rundt. Men dette er nå i ferd med å endre seg.

For det andre har vi, kanskje fordi vi har manglet et slikt prosjekt, i for stor grad basert oss på en «nedenfra og opp»-tilnærming til integrering.

Så børstet hun støvet av den tyske filosofen Immanuel Kant for å rett­ferdig­gjøre «ovenfra-og-ned»-tilnærmingen. Du kan gjøre tankene dine til virkelighet, bare du tenker hardt nok:

Immanuel Kant snudde filosofien på hodet ved å hevde at i stedet for at verden skaper vår oppfatning, er det vår oppfatning – et produkt av vårt menneskelige sinn – som definerer hvordan vi opplever verden. På samme måte kan vi snu vår tilnærming til CMU på hodet, slik at den kan bli et viktig verktøy for å finansiere de pågående omstillingene.

Lagarde vil være stor, for det er store ting som skal gjøres:

Den viktigste lærdommen er at en kapital­markeds­union oppstår når det er behov for å finansiere en økonomisk trans­formasjon som overskrider kapasiteten til fragmenterte finans­markeder.

Og blant de store tingene er «avkarbonisering»:

Men situasjonen i dag er en helt annen. På mange måter står vi nå overfor lignende spørsmål som dem USA ble konfrontert med på 1800-tallet.

Europa står overfor en rekke felles utfordringer, med «de tre D-ene» deglobalisering, demografi og avkarbonisering (decarbonisation) som stadig større utfordringer.

Siden det alltid vil finnes steder i Europa hvor fornuften råder, og siden klima­politikk er iboende fornufts­stridig, er det ingen vei utenom å sentralisere beslutnings­myndigheten, sånn at fornuften blir hjelpeløs.

Disse menneskene er gale, og de vil råde alene.

Du må allerede nå legge planer for å unngå at EU tar spare­pengene dine for å bruke dem på krig og klima.

 

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.