Portugisiske konservative og woke-skeptikere vant en betydelig seier da president Marcelo Rebelo de Sousa i siste liten la ned veto mot en lovpakke som ville gjort det mulig for folk selv å velge sitt kjønn og å la foreldre velge «kjønnsnøytrale» navn på barna. Dette har forskrekket den portugisiske venstresiden som har meningsmålingene mot seg foran parlamentsvalget 10. mars.

Kjønnsideologi 

Den portugisiske venstreside har det travelt i tiden frem til parlamentsvalget. Det nasjonalkonservative partiet Chega! ligger an til å bli nest størst i nasjonalforsamlingen. 

Nu prøver sosialistene å utnytte sitt smuldrende parlamentariske flertall til å kjøre igjennom en rekke lovforslag basert på «kjønnsideologi» før timeglasset rinner ut. 

Den nye loven som er godkjent av parlamentet, ville gjort det mulig for biologiske menn å registrere tradisjonelle kvinnenavn og vice versa. Et annet lovforslag – om «selvbestemt kjønnsidentitet» – skulle åpne for blandede baderom og garderober for skolebarn. 

Mot folkeviljen

Forslagene har møtt sterk motstand. Et opprop samlet mer enn 50.000 underskrifter mot dem på få uker.

Med presidentens veto må lovforslagene vente til efter valget som høyresiden efter alt å dømme vil vinne. 

– Presidenten fremmer ytre høyres agenda

Venstresiden er bestyrtet over vetoet. En av de mest uttalte woke-forkjemperne, sosialisten Isabel Moreira finner det uhyggelig at presidenten «legitimerer» forestillingen om at rettigheter for transseksuelle er «en trussel» og at han dermed fremmer «ytre høyres» agenda.

Lærere, skoler og konservative puster lettet ut efter presidentens veto. Thereza Ameal som dro i gang underskriftskampanjen, roser presidenten for å ha lyttet til det portugisiske folk.

Presidentembedet

Portugals statsoverhode er presidenten som som velges for fem år mens statsministeren og regjeringen har den utøvende myndighet. Regjeringen utgår fra og er ansvarlig overfor parlamentet som velges for fire år.

Presidenten har ingen direkte utøvende makt. Hans stilling er noe svekket siden 1970-tallet, men han er mer enn en seremoniell skikkelse. Det er han som utnevner statsministeren og han kan legge ned veto mot eller sende nye lover til prøving i forfatningsdomstolen.

President de Sousa er praktiserende katolikk. Han har tidligere stoppet flere forsøk på å åpne for assistert selvmord

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.