Det er særlig kvinner og personer med lav inntekt som er bekymret for hvordan den økonomiske situasjonen deres vil bli i 2024. 

Dette viser en rykende fersk undersøkelse som Sentio Research har gjort for forskning.no i januar.

Et representativt utvalg i Norge har blitt spurt om sin økonomiske situasjon, og her oppgir 13 prosent at de er svært bekymret og 32 prosent at de er noe bekymret.

– Med forbehold om at spørsmålet forskning.no stiller er litt annerledes formulert, ser det ut som om at bekymringsnivået har økt noe i befolkningen, sier Christian Poppe, som er seniorforsker ved SIFO.

Den 25. januar skal Norges Bank ha et nytt rentemøte. I desember 2023 besluttet Norges Bank å sette opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5 prosent.

I forskning.no sin undersøkelse sier 9 prosent at de ikke vil klare en ny renteheving.

17 prosent sier at de vil takle det nokså dårlig.

– Norges Bank sier alltid at de fleste hushold vil tåle renteoppgangen. Det er fortsatt tilfelle. Men nå røyner det på for mange, sier Poppe.

Det er særlig kvinner, de med lav utdanning og lav inntekt som mener de vil tåle en renteheving dårlig. Det samme gjelder de som lever på trygd.

Også enslige forsørgere er utsatt for dårlig økonomi etter renteøkningen. Deres netto renteutgifter øker med 34.000 kroner i gjennomsnitt.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.