Flere aktører fraråder Time kommune å la Green Mountain starte byggingen av et gigantisk datasenter på Kalberg i Time like etter nyttår. Tross løfter om minst 500 arbeidsplasser møter planene motstand.

Det skal investeres 50 milliarder kroner i prosjektet, lover Green Mountain. De skal være i dialog med en stor internasjonal kunde som ikke er navngitt.

– Dette blir Norges største landbaserte industriinvestering gjennom tidene.

Dette sa administrerende direktør i Green Mountain i oktober, rett etter at selskapet hadde levert inn en dispensasjonssøknad til kommunen slik at de kan starte byggingen av den første av totalt åtte datahaller rett over nyttår. Da slipper selskapet å vente til den pågående områdeplanen er ferdig vedtatt.

Tidligere har lokale bønder protestert mot prosjektet, som vil bygges midt i det rikholdige matfatet i Jæren. Plasseringen skyldes at datasenteret vil ha nær tilknytning til det nye Fagrafjell transformatorstasjon, som blir et viktig strømknutepunkt for denne typen kraftkrevende industri.

Rogaland tilhører NO2, som det siste året har hatt landets høyeste strømpris, til tross for at NO2 produserer enorme mengder energi. Problemet skyldes at de omstridte strømkablene tapper NO2 for mye av vannkraften.

Green Mountain vil bygge datasenter på matjord i Time kommune

Nå kommer det negative reaksjoner også fra lokale myndigheter.

Statsforvalter Bent Høie i Rogaland skriver i sitt innspill til Time kommune at de vil «klart fraråde» at søknaden godkjennes, skriver Stavanger Aftenblad.

Ordene «klart fraråde» er uthevet med fet skrift.

Gunn Claire Westad er fylkesdirektør i Rogaland fylkeskommune. Også Westad fraråder at Green Mountain får dispensasjon, og peker på «formelle mangler ved søknaden».

Fylkesmiljøvernsjef Marit Sundsvik Bendixen or også negativt innstilt. Hun mener at vilkårene for å gi dispensasjon som finnes i loven, ikke er på plass.

Time kommune har tidligere laget en overordnet kommuneplan, hvor det aktuelle området ble satt av til industri. Etter mekling ble kommunen pålagt en rekke forutsetninger.

– Denne søknaden vil bryte med så godt som alle disse forutsetningene, sier Bendixen.

Statsforvalteren konkluderer derfor med at Time kommune ikke kan godkjenne dispensasjonssøknaden fra Green Mountain.

Fylkesmiljøvernsjefen oppfordrer kommunen om å vente på den felles områdeplanen før de godkjenner en slik utbygging.

Også andre myndigheter gir tommelen ned for søknaden.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener at ved å godkjenne søknaden vil medføre at man overser temaer som vernede vassdrag, fare for overvann og mulig uttak av vann til kjøring av datasenteret.

Statens vegvesen anser det som «uheldig at det ikke er gjort vurdering knyttet til trafikksikkerhet, kapasitet, trafikkmønster, samt massetransport».

Time-ordfører Andreas Vollsund (H) har hele tiden ivret for planene på Kalberg.

– Jeg er overrasket over at Statsforvalteren i Rogaland er så negativ, sier Vollsund.

– Men nå skal saken gjennom behandling i administrasjonen i kommunen, og jeg er spent på hvordan de kommer til å møte dette. Så må vi ta en politisk diskusjon når administrasjonen legger fram sin sak.

Vollsund sier avslutningsvis at Statsforvalteren er klar på at det vil komme kraftkrevende industri på Kalberg.

– Spørsmålet er bare om det blir denne kunden eller ikke.

Green Mountain er det samme selskapet som planla et datalager for TikTok som ble lovet ekstra strøm fra den lokale kraftleverandøren Elvia, noe som ville true produksjonen til ammunisjonsfabrikken Nammo i Raufoss.

Opposisjonen på Stortinget var kritiske til at det kinesiske selskapet TikTok skulle stå lenger frem i strømkøen enn en norsk ammunisjons­fabrikk som blant annet leverer artillerigranater til Ukraina.

Les også:

Strømpolitikken – nå også et nasjonalt sikkerhets­problem

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.