I avhør med Hamas-fanger har det kommet frem at Hamas har sine egne ambulanser som de bruker til transport av forsyninger, våpen og terrorister. De ser presis ut som de sivile. Det skriver timesofisrael.com.

The Shin Bet also releases quotes from the interrogation of several Hamas members who took part in the October 7 onslaught and were captured.

“Al-Qassam has its own ambulances, some of which are located on the military base. The appearance of the ambulances is similar to the civilian ambulances so that they will not arouse suspicion or be bombed by Israel,” says one Hamas terrorist.

Another Hamas terrorist says that “during combat, the ambulances are used, among other things, to evacuate fighters, commanders and operatives. They also transport food, cargo and weapons in them because that is the safest way to transport them.”

 

Shin Bet frigir også sitater fra avhøret av flere Hamas-medlemmer som deltok i angrepet 7. oktober og ble tatt til fange.

«Al-Qassam har sine egne ambulanser, noen av dem er plassert på militærbasen. Disse ambulansene ser ut presis som de sivile, slik at de ikke vil vekke mistanke eller bli bombet av Israel», sier en Hamas-terrorist.

En annen Hamas-terrorist sier at «under kamp blir ambulansene blant annet brukt til å evakuere krigere, befal og operative. De transporterer også mat, last og våpen i dem fordi, dette er den sikreste måten å transportere dem på.»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.