Det viser seg at palestinske journalister som arbeider for Reuters, AP, CNN og New York Times, visste om angrepet 7. oktober og var med da terroristene gikk inn og dokumenterte det de gjorde. Det er den israelske mediegruppen Honest Reporting som har avslørt dette og nå forlanger regjeringen svar fra byråene.

 

GPO Director Nitzan Chen demands explanations from the bureau chiefs of AP, Reuters, CNN and The New York Times regarding the disturbing findings in the Honest Reporting report on the involvement of their photographers in the events of October 7th, which crosses every red line, professional and moral.

Four photographers who work for these networks documented the horrors perpetrated by the Hamas terrorists after they broke through border fence with Israel. They filmed the murder of civilians, the abuse of bodies and the abduction of men and women.

AP sier selv at de ante ingenting om det som skulle skje. Men lokale journalister kan ha visst. Det er velkjent at lokale krefter arbeider for internasjonale medier fordi de er de eneste som Hizbollah og Hamas aksepterer.

Faktum er at fotografene var til stede da Hamas valset ned grensegjerdet og de ble med inn i Israel. Det reiser noen store moralske spørsmål.

What were they doing there so early on what would ordinarily have been a quiet Saturday morning? Was it coordinated with Hamas? Did the respectable wire services, which published their photos, approve of their presence inside enemy territory, together with the terrorist infiltrators? Did the photojournalists who freelance for other media, like CNN and The New York Times, notify these outlets? Judging from the pictures of lynching, kidnapping and storming of an Israeli kibbutz, it seems like the border has been breached not only physically, but also journalistically.

Hva gjorde de der så tidlig på en vanligvis stille lørdag morgen? Var det koordinert med Hamas? Godkjente de anerkjente nyhetstjenestene, som publiserte bildene deres, deres tilstedeværelse inne i fiendtlig territorium, sammen med de terrorinfiltratørene? Ga fotojournalistene som jobber frilans for andre medier, som CNN og The New York Times, beskjed til disse mediene? Ut fra bildene av lynsjing, kidnapping og storming av en israelsk kibbutz, virker det som om grensen er brutt ikke bare fysisk, men også journalistisk.

https://x.com/HonestReporting/status/1722374178991444219?s=20

 

 

AP svarer at de benytter seg av stringere/frilansere som dekker nyheter der det skjer. De har ingen kontroll eller forkunnskap. AP tar ikke stilling til etiske dilemmaer, som å være vitne til massakrer.

 

https://www.breitbart.com/the-media/2023/11/08/associated-press-we-had-no-knowledge-of-oct-7-attacks-before-they-happened/

 

https://www.breitbart.com/the-media/2023/11/09/netanyahu-demands-answers-from-cnn-nyt-ap-reuters-on-embedded-hamas-photographers/

 

 

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.