Den svenske regjeringen har besluttet å gi ytterligere 150 millioner svenske kroner til Gaza, i form av «ekstra humanitær støtte». Summen legges til de 560 millioner som allerede er budsjettert for 2023.

Regjeringen besluttet å sette den såkalte utviklingshjelpen til Palestina på pause, som et svar på Hamas’  terroraksjoner 7. oktober. Den humanitære bistanden til Gaza blir imidlertid utbetalt, og økes nå ytterligere. Hjelpen skal rettes mot de mest presserende behovene, med kvinner og barn i fokus.

– De humanitära behoven i Gaza är oerhört stora. Sveriges stöd går till betrodda humanitära aktörer på plats som bistår hjälpbehövande civila och arbetar i enlighet med de humanitära principerna. Det är nu viktigt att åstadkomma fortsatt, skyndsamt, säkert och obehindrat humanitärt tillträde till Gaza. Samtidigt råder det ingen tvekan om att Sverige står bakom Israels rätt att försvara sig i enlighet med folkrätten och internationell humanitär rätt, skriver bistands- og utenrikshandelsminister Johan Forssell i regjeringens pressemelding.

Hjelpen fordeles som følger:
FNs matvareprogram (WFP) – 80 millioner
FNs barnefond (Unicef) – 30 millioner
FNs befolkningsfond (UNFPA) – 20 millioner
Internasjonal Røde Kors-bevegelse/Røde Halvmåne (ICRC) – 20 millioner

Ifølge den svenske regjeringen går ingen svenske bistandspenger til Hamas eller andre terrorlistede organisasjoner. I løpet av de siste 25 årene har svenske skattebetalere bidratt med minst 36 milliarder svenske kroner i bistand til Palestina, ifølge en beregning gjort av organisasjonen Med Israel för fred.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.