Røyken fra eksplosjonene ved sykehuset i Gaza hadde knapt lagt seg tirsdag kveld før NRK hadde svaret på hvem som avfyrte de dødelige våpnene: Det var Israel.

«Flere hundre drept i israelske luftangrep mot skole og sykehus i Gaza», meldte statskanalen. «Fleire land fordømmer det israelske angrepet», het det i en annen NRK-melding. 

Israel har kategorisk avvist å ha noe med sykehusangrepet å gjøre. Hvis det dreide seg om et israelsk bombeangrep, ville det vært bombekrater i bakken. Noe slikt fantes ikke. Amerikanerne har på sin side slått fast at en palestina-arabisk terrorgruppe sto bak. Denne gruppen hadde sitt anlegg for rakettutskyting slik plassert at raketter på vei mot Israel passerte over sykehuset. Så oppsto en feil ved en rakett, som slo ned i folkemengden ved sykehuset i stedet for å nå sitt tiltenkte mål. Etterretningskilder i andre land har stilt seg bak denne oppklaringen. Men for NRK var det Israel som lot et eller annet eksplodere ved sykehuset. NRK baserer seg ikke på fakta og informasjon som kan dokumenteres. Israel har skylden – ferdigsnakket!

NRK forholder seg bare til terrororganisasjonen Hamas. NRK formidler nyheter fra området på autopilot: Det er Israels skyld – eller som det gjerne het på tysk for tre mannsaldre siden: Der Jude ist schuld.

NRKs interesse for Hamas-angrepet på israelsk jord lørdag for to uker siden, der 1400 mennesker ble drept, fortok seg ganske raskt. Terror – det er Israel, det! Slik lyder mantraet på Marienlyst. Bortimot halvannet tusen dødsofre i Israel etter Hamas-raidet er for lengst glemt. Hamas-terroren passer ikke inn i bildet og blir derfor oversett.

Kriegsberichter var en posisjon i Wehrmacht under krigen. Om lag 40 nordmenn, de fleste med avisbakgrunn, vervet seg til tjeneste på Østfronten. Deres oppgave var å melde om tyske triumfer, men ikke nederlag og krigsforbrytelser.

Jeg kjente en av dem. Han var før krigen journalist i den avisen hvor jeg ble ansatt som journalist 30 år senere. På Østfronten hadde han graden SS-Oberschütze. Etter avtjent dom for landssvik ble han mange år senere ansatt som journalist i min avis’ konkurrent. Jeg møtte ham, men hilste aldri på ham. Norsk Presseforbund godtok ikke pressefolk med nazi-bakgrunn som medlemmer. Samme holdning hadde jeg.

Enkelte NRK-medarbeidere opptrer som Kriegsberichter av vår tid – ensidig i sine rapporter og aldri tvil om at det er Israel som har skylden for all vold i Midtøsten. Det har aldri falt dem inn at dersom arabiske organisasjoner og stater hadde godtatt Israel som et land som er kommet for å bli, ville det blitt fred – i alle fall i og rundt Israel.

NRK er prisverdig opptatt av å skildre følgene av rasisme, men overser den rasismen som araberne utviser ved å angripe jøder bare fordi de er jøder og dessuten ha som mål å utslette den jødiske staten Israel. 

Her har NRK mange følgesvenner på venstresiden. Fagforbundet, LOs største forbund, har sluttet seg til slagordet «From the river to the see, Palestine shall be free». Det er et motto som ikke overlater noe til fantasien. Staten Israel skal utslettes, også den delen som ble hjemlet av FN i 1948, og jødene skal utryddes som folkegruppe. Dette er å invitere til enda en Endlösung og be om Holocaust på ny. Men rasisme er det selvsagt ikke! Når snart hele Midtøsten utenom Israel er hva Hitler-Tyskland omtalte som «judenfrei und judenrein», er det knapt noen som leer på øyelokket.

NRKs eiere har latt statskringkastingen utvikle seg til en rasistisk giftsprøyte – finansiert over skatteseddelen. Dette svekker NRKs troverdighet også på andre områder. Folk kan ikke lenger stole på NRK. Dette er en selvforsterkende tillitsruin.

Usannheter og rasisme – det er NRKs kjennemerke, og har vært det lenge.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.