Også Overhuset har vedtatt Storbritannias nye innvandringslov, som utelukker båtflyktninger å søke asyl. Den åpner også for videresending av migrantene til tredjeland som Rwanda. Mediene kaller loven «omstridt», og NGO-er og FN er svært bekymret.

Bakteppet for lovforslaget er økningen i antallet migranter som årlig tar seg over Den engelske kanal i små båter.

Mer enn 45.000 migranter gikk i land i de sørøstlige kystbyene i England i fjor. Det er en årlig økning på 60 prosent på den farlige ruten som er blitt brukt siden 2018.

Rwanda-planen ble først introdusert av Boris Johnsons regjering i fjor, men ble blokkert av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Sunaks regjering har sagt at de skal anke en kjennelse fra en domstol som slo fast at Rwanda ikke er et trygt tredjeland. (NTB)

Den internasjonale migrantlobbyen kjemper med nebb og klør mot alle lover som begrenser innvandringen. På sikt kan det undergrave oppslutningen om internasjonale konvensjoner.
FN er verst.

FN advarer om hvilke konsekvenser britenes lovforslag vil ha for menneskerettigheter og de internasjonale flyktningsystemene.

– I flere tiår har Storbritannia gitt tilflukt til dem som trenger det, i tråd med sine internasjonale forpliktelser. Det er en tradisjon som de med rette har vært stolt av, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger, i en pressemelding.

– Denne nye lovgivningen underminerer i betydelig grad det juridiske rammeverket som har beskyttet så mange, og utsetter flyktninger for alvorlig risiko, i strid med folkeretten.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk sier at lovforlaget vil føre til flere brudd på flyktningers rettigheter. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.