Stortingspresident Masud Gharahkhani sier at Sannhetskommisjonens rapport er en bekreftelse på hvordan Norge har sviktet minoriteter og urfolk.

– Hvor gode vi er til å beskytte urfolk og våre minoriteter, er et av de viktigste tegnene på om vi lever opp til pliktene og verdiene våre. Sannhets- og forsoningskommisjonen ble oppnevnt fordi vi skjønte at vi som samfunn har sviktet i den oppgaven. I dag får vi en alvorlig bekreftelse på dette, sier Gharahkhani (Ap)

Nå foreslås det å opprette et Nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett.

– Senterets viktigste oppgave er å bøte på den kunnskapsmangelen kommisjonen har avdekket. Målet for kommisjonens forslag til tiltak er å legge til rette for kunnskapsmessige, holdningsmessige, handlingsmessige og emosjonelle endringer som kommer samers, kveners og skogfinners ønsker og behov i møte, står det i kommisjonens rapport.

De ser for seg noe lignende som Senter for studier av holocaust (HL-senteret) eller National Centre for Truth and Reconciliation i Canada som forbilder for et slikt kompetansesenter. Så skal kunnskapen spres ut slik at unge nordmenn blir skikkelig opplært.

Kunnskap om fornorskningspolitikken og dens konsekvenser bør styrkes i undervisningen i grunnskolen, videregående og ved høyskoler og universiteter, foreslår kommisjonen videre.

Samene får urfolksstatus i Grunnloven

Befolkningen mangler kunnskap om såkalte urfolk som skogfinner, samer og kvener, mener kommisjonen.

– Sentrale myndigheter må sette klare, overordnede målsettinger for hvordan offentlige myndigheter skal bidra for å styrke kunnskapen om samiske, kvenske/norsk-finske og skogfinske forhold.

NTB rapporterer om dette i flere notiser. Dagfinn Høybråten var leder for kommisjonen, og overleverte rapporten i dag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil behandle rapporten, før avgjørelser tas av Stortinget i plenum.

– Det som er overlevert Stortinget i dag, er alvorlige resultater, som angår og berører oss alle sammen, sier stortingspresidenten.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at storsamfunnet må erkjenne det som kommer fram i sannhetskommisjonens rapport.

– Det finnes øyeblikk og hendelser som blir stående som tidsskiller i historien. I dag kan være en sånn dag, sier Moutka etter at rapporten ble lagt fram.

– Det er knyttet mange forventninger og sterke følelser til rapporten og dens innhold. Vi ser fram til å lese den, selv om det også kommer til å gjøre vondt, sier hun.

Samene kom til norsk jord mange tusen år etter at landet var bosatt. Kvener er først dokumentert bosatt i Norge fra 1500-tallet (SNL). Så økte tilstrømningen av kvener i forbindelse med den store nordiske krig (1700–1721), men dette kan egentlig ikke kalles innvandring, siden grensen mellom Sverige og Norge ikke ble fastlagt før i 1751.

Skogfinner er en etnisk gruppe som stammer fra finner fra Savolax og Tavastland som slo seg ned i skogområdene i Sverige og Norge, særlig området som ble kjent som Finnskogen på begge sider av den svensk-norske grensen. Størstedelen av denne finske utvandringen skjedde i løpet av hundreårsperioden ca. 1575–1660. Med andre ord: nokså nylig.

Alle er urfolk, bortsett fra vi vanlige nordmenn, som kom hit først. Hva skjer når vi blir en minoritet? Dette spørsmålet er det ingen kommisjon som undersøker, for alle forstår hvor brutalt det vil bli.

Fornorskningen, særlig mot samene, kan gjerne kritiseres. Men man må jo undres over hvorfor et såkalt urfolk ikke klarer å tilpasse seg landet vårt etter flere tusen år, eller noen hundre år, i tilfellet kvener og skogfinner.

Hvorfor tror man at folk fra Afghanistan og Somalia skal lykkes bedre? De er jo «nordmenn» med en gang de ankommer, ifølge kong Harald.

Les også:

– Konsekvensene blir enorme når europeerne blir en minoritet i egne land

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.