FBI tråler internett på jakt etter ekstremister og klassifiserer kjente ord og uttrykk som tegn på ekstremisme. F.eks. ordet red pill fra filmen the Matrix. Det brukes om personer som tør å gjennomskue at virkeligheten er en politisk konstruksjon. Ordet har assosiasjoner til hinduenes «maya», slør og har gått inn i språket. Å bli redpilled vil si at skjellene faller fra øynene.

Men for FBI er ordet et tegn på ekstremisme.

Det viser dokumenter Heritage Foundations Oversight Project har fått adgang til gjennom en FOIA-søknad. FOIA er offentlighetsloven.

Personer som bruker vanlig internettslang får stemplet ekstremist. F.eks. ordet incel, som betyr menn som lever i ufrivillig sølibat. Nettet produserer slike ord hele tiden. Nå vil FBI disiplinere nettet. Det vitner enten om en utrolig stupiditet, om ondsinnethet og/eller ønske om intimidering.

Part of the document refers specifically to «incels,» or those «involuntary celibate,» whom the «threat overview» describes as possibly seeking to «commit violence in support of their beliefs that society unjustly denies them sexual or romantic attention, to which they believe they are entitled.» The assessment notes, «While most incels do not engage in violence,» some have been involved in «at least five lethal attacks in the United States and Canada.»

Many of the terms mentioned in the FBI’s list of incel terminology are either widely used across the internet or innocuous in nature.

 

En del av dokumentet refererer spesifikt til «incels» eller de «ufrivillige sølibatene», som «trusseloversikten» beskriver som muligens søker å «begå vold til støtte for deres tro på at samfunnet urettmessig nekter dem seksuell eller romantisk oppmerksomhet, som de tror de har rett.» Vurderingen bemerker, «Mens de fleste incels ikke driver med vold,» noen har vært involvert i «minst fem dødelige angrep i USA og Canada.»

Mange av begrepene som er nevnt i FBIs liste over incel-terminologi er enten mye brukt over internett eller ufarlige.

På 60-tallet hadde myndighetene problemer med å forstå det som ble kjent som counterculture, motkultur. Politiet forsto ikke hva ordene betød, de manglet kontekst og den dypere forståelse av virkeligheten ordene sprang ut av.

Nå gjentar historien seg, men innenfor en cybervirkelighet der mulighetene til kontroll og tagging er uendelige. Teknologisk kapasitet og politiske uforstand synes å være disproporsjonale.

Det er kjent at Diversity, Equity, Inclusion, DEI, betyr at folk forfremmes på basis av faktorer som ikke er kompetanse. Det kan være at definisjonene er gjort av mennesker som er blottet for kulturell kompetanse. I så fall kan vi se for oss inkvisitorer som kan gjøre stor skade.

The FBI list for terms associated with «Racially or Ethnically Motivated Violent Extremism» (RMVE) has a mix of extreme terms and innocuous ones.

«Red Pill» also appears in this list, but with a different description: «In the context of RMVE ideology, taking the red pill or becoming ‘redpilled’ indicates the adoption of racist, anti-Semitic, or fascist beliefs.»

Antisemittisme dukker stadig opp i woke-vokabularet, hos de samme menneskene som ikke bryr seg om angrep på jøder i det virkelige liv.

Ord tatt fra raptekster blir gjort til tegn på rasisme. Alt kan være rasisme. Den som har en hammer tror at alt er spikre.

«Based» is defined by the FBI as a word used to «refer to someone who has been converted to racist ideology, or as a way of indicating ideological agreement.» In regular parlance, based is a context-specific word coined by rapper Lil B that can mean, as KnowYourMeme describes, anything ranging from «something that is ‘agreeable’ and ‘cool,’» to something «considered anti-woke.»

En konsekvens av denne misforståtte tolkingen vil være at etterretningstjenestene må ha mange flere folk. USA har 17 tjenester. Man trenger folk til å kartlegge f0lk. Skatteetaten fikk nylig bevilget flere milliarder til å ansette 87.000 ansatte, som skal ha rett til å bære våpen.

Konservativ katolikker er suspekte

Tdiligere spesialagent i FBI, Kyle Seraphin, har fått tak i et dokument som viser at FBI anser konservative katolikke for å utgjøre en potensiell risiko for ekstremisme.

Former FBI special agent and federal whistleblower Kyle Seraphin reportedly obtained a leaked FBI document that outlines a plan to spy on a segment of one of America’s biggest religious denominations.

«The FBI’s Richmond Division would like to protect Virginians from the threat of ‘white supremacy,’ which it believes has found a home within Catholics who prefer the Latin Mass,» Seraphin reported for Uncover DC. «An intelligence analyst within the Richmond Field Office of the FBI released in a new finished intelligence product dated January 23, 2023, on Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists (RMVE) and their interests in ‘Radical-Traditionalist Catholics’ or RTCs.»

USA har lenge  befunnet seg i en kulturkrig. Her har FBI gått inn på den ene siden og blitt woke. De kan påføre samfunnet stor skade.

Dette skjer neppe i et vakuum. Noen ønsker å bruke FBI og rettsvesenet politisk.

 

 

 

https://www.foxnews.com/media/fbi-documents-associate-internet-slang-based-red-pill-extremism

https://www.foxnews.com/media/purported-fbi-document-suggests-agency-targeting-catholics-attend-latin-mass

EXCLUSIVE: Mark Houck’s Family, Children Relive Harrowing FBI Encounter in Daily Signal Tell-All Documentary

 

nbsp;

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.