Nytt

terrormap.jpg

Terrornettverk vokser med en slik fart i Storbritannia at politiet ikke greier å henge med. Bare i West Midlands er det 80 nettverk, de fleste med et titalls medlemmer. Det er over dobbelt så mange som i London, hvor det er registrert 35 nettverk.

News of the World trykker kartet over nettverkene som deles ut til alle politistasjoner. Det viser at nettverkene overlapper regionalt, så mange er de blitt. Et høyt plassert sikkerhetskilde sier:

«Cells are popping up everywhere.

«There are now so many people of interest to us that the MI5 map’s red zones are merging into one another.

«The frustrating thing is that we cannot keep them all under surveillance. It’s really only a matter of time before one slips through the net and we get another bomb attempt.»

As our terrifying map shows, the biggest hotspot is the West Midlands with more than 80 terror cells monitored.

Surprisingly, that’s nearly twice as many as London which has around 35 suspect groups.

Most regions now appear under threat. Leeds, Bradford and Manchester have around 60 cells being watched, while Merseyside has another 20 cells. Wales has 10 terror groups, Scotland 12 and Northern Ireland two. Security chiefs believe terrorists are moving into quiet towns and villages to evade MI5’s radar.

Our source said: «This map really gets across how terrorism is a national problem which affects the entire country.

«People are wrong to assume that London is the only place under threat. This has been proved by the events of the last few days.

«Terror cells are reaching every corner of the UK — everyone should be aware of that.»

Each cell involves dozens of individuals — and the number of people thought to have links to terrorism is said to have DOUBLED in the last two years.

To linjer

Myndighetene ser ut til å arbeide langs to linjer. På den ene siden sier den nye statsråden for sikkerhet, Sir Alan West, at britene må melde fra om mistenkelige ting. De må rett å slett rapportere hverandre, selv om det ikke er egenskap britene vanligvis setter pris på.

På den annen side har regjeringen til Gordon Brown sluttet å snakke om «krigen mot terror». De snakker nå om å vinne hearts and minds og om kampen mot ekstremisme. De unngår å snakke om muslimer og islam, for å inkludere muslimene i det nasjonale fellesskapet.

He said the UK was «not getting our message across properly», and added that he did not like the concentration on the «Muslim community». «I have a lot of Muslim friends and they see themselves as British. We’ve got to be very careful. The threat is to our British way of life and all of our British people,» he said.

Ekstremisme

Britain faced a threat from a «disparate core» of «racist» people, often based abroad, who wanted power, he told The Sunday Telegraph.

He said that preventing people being recruited to extremism was central to beating terrorism and called for some unBritish «snitching» from the public to help the cause.

«This is not a quick thing. I believe it will take 10 to 15 years. But I believe it can be done as long as we as a nation apply ourselves to it and it’s done across the board.»

He added: «Britishness does not normally involve snitching or talking about someone. I’m afraid, in this situation, anyone who’s got any information should say something because the people we are talking about are trying to destroy our entire way of life.

«We’ll have to be a little bit unBritish, I think . . . and say something and tell something.»

Så spørs det om spinningen går opp i vinningen: om oppfordring til innrapportering av naboen vil oppheve goodwillen som skapes av at det ikke lenger snakkes om muslimer.

Hvis folk tar ministeren på ordet og rapporterer, vil det kanskje komme frem at det er briter som melder sine muslimske naboer, og da er vel fellesskapet ikke kommet stort lenger?

En person som kjenner problemets omfang er den nå avgåtte sjefen for overvåkingspolitiet, MI5, Dame Eliza Manningham-Buller. Det var hun som først kom med de sensasjonelle opplysningene om 30 løpende terrorplaner. Nå sier hun at politiet trenger desperat folk på innsiden av muslimske miljøer. Det er vanskelig å få informasjon.

Dame Eliza, who retired as head of MI5 this year, said there was a «pressing demand» for the police to create a network of spies from within the Muslim population to help to gather intelligence on suspects and plots.

She said that the networks «scattered across the country» are thought to be plotting up to 30 attacks at any one time.

Her comments, written before she retired but published recently in Policing: A Journal of Policing and Practice, indicate the difficulties the police face in getting information from within the Muslim community.

Recruit Muslim spies in war on terror, urges new security chief

Al Qaeda is spreading like a virus