Kommentar

En ny etterretningsrapport slår fast at tusenvis av radikaliserte muslimer planlegger terror på britisk jord, eller organiserer støtte til terror i utlandet. Mange har vært på treningsleir i Pakistan.

Rapporten er utarbeidet av forsvarsdepartementet, MI5 og Special Branch. MI5 har ekspandert til 3.500 anstte og har ni regionkontorer, men greier ikke holde tritt. En dag vil noen unngå å bli fanget opp. Det faktum at det ikke har vært noe angrep siden 2005, betyr ikke at faren er blitt mindre, presiserer rapporten.

Rapporten peker ut tre områder hvor muslimer utgjør en høy andel av befolkningen: London, Luton og Birmingham. Flesteparten passer sine egne saker, men et antall unge blir radikalisert. Det gjelder også konvertitter til islam.

Trafikken til Pakistan utgjør et sikkerhetsproblem. En halv million mennesker reiser til Pakistan hvert år.

«The majority of extremists are British nationals of south Asian, mainly Pakistani origin but there are also extremists from north and east Africa, Iraq and the Middle East, and a number of converts. The overwhelming majority of extremists are male, typically in the 18-30 age range.

«The main extremist concentrations are in London, Birmingham, with significant extremist networks in the South East, notably Luton. Extremist networks are principally engaged in spreading their extremist message, training, fund raising and procuring non-lethal military equipment to support the Jihads in Pakistan, Afghanistan and Iraq, and sending recruits to the conflicts.

«UK-based extremists, either under the direction of al-Qaeda, or inspired by al-Qaeda’s ideology of global Jihad, have also engaged in attack planning in the UK.»

Although the document specifically names London, Birmingham and south east England as areas of extremist activity, MI5 believe that the threat posed by Islamist extremists comes from across the UK. In an attempt to deal with the growing number of terrorists, MI5 now has nine regional offices and has almost doubled its staff numbers from 1,800 in 2001 to 3,500 today.

There are around 1.5 million Muslims in Britain, a million of whom live in London. There are 150,000 Muslims in Birmingham and a further 27,000 in Luton. There are also an estimated 10,000 Afro-Caribbean Muslims or white converts.
..

Patrick Mercer, the Tory MP for Newark, said al-Qaeda now had support in large parts of the country, especially around Luton which was the spot where the 7/7 terrorists assembled before travelling to London to mount the Tube bombings.

He added: «We know that subversion and support for al-Qaeda is taking place in campuses and prisons all over the UK. The fact that we have not been attacked for over two years should not be taken by anyone as evidence that the threat has gone away, in fact it is just the contrary.»

Det store skrekkscenariet er et angrep med en dirty bomb, en skitten, dvs. radioaktiv bombe. Man mener at det ikke er spørsmål om hvis men når et slikt angrep finner sted. Hvis det rammer et sensitivt område, kan det få store konsekvenser, økonomisk og politisk. Hvordan vil f.eks. velgerne reagere i en situsjon hvor deler av London er blitt radioaktiv og tusener er smittet av radioaktivitet? Det kan ble meget ubehagelig for noen hver.

Report identifies UK terrorist enclaves


Analysis: Terror Threat Remains

Despite the fact that Islamist extremists have only mounted one «successful» attack in Britain – the 7/7 bombings in which 56 people died – the threat of terrors attacks in the UK has not gone away.