Kuer beiter i Warnsdorf i Tyskland den 4. september 2021. Foto: Michael Probst / AP / NTB.

Planer fra EU-kommisjonen om å la store husdyr­gårder omfattes av krav til kutt i klimagass­utslipp i kraft av unionens direktiv om industri­utslipp, møter nå motstand hos flere EU-land.

Torsdag møttes EUs miljøvern­ministre i Brussel for å diskutere kommisjonens forslag til oppdatering av unionens direktiv 2010/75/EU om industri­utslipp (IED), der EUs de facto regjering opprinnelig hadde tenkt å la alle gårder med flere enn 150 husdyr­enheter bli omfattet av direktivet – som dermed ville definere disse gårds­brukene som industri­bedrifter og tvinge dem til å søke om utslipps­tillatelse.

Under møtet insisterte imidlertid flere av EUs medlems­stater – herunder Tyskland, Italia, Polen og Bulgaria – for å heve den foreslåtte grensen, som ville ha omfattet 184.000 husdyr­gårder i unionen og etter de nevnte landenes oppfatning er urealistisk, melder Reuters. Danmark, Finland, Irland, Luxembourg og Nederland var på sin side imot å heve grensen.

Ministermøtet konkluderte til slutte at grensen burde heves til 350 husdyr­enheter, der én enhet ikke nødvendigvis tilsvarer ett dyr, da referanse­størrelsen er kuer – og verdien dermed er lavere for mindre husdyr.

Og det er nettopp kuer kommisjonen først og fremst har i tankene i sine bestrebelser på å redusere utslippene av metan (CH4) fra landbruks­sektoren. Metan er den tredje viktigste klima­gassen etter vanndamp og karbon­dioksid (CO2), og gassen kommer ut fra såvel forparten som bakparten på dyrene.

EU-kommisjonen vil klargjøre sin forhandlings­posisjon i løpet av de neste månedene, skriver Reuters.

Det synes imidlertid klart at flere av de motstrebende landene vil kjempe mot endringen av direktivet. Tyskland, Italia, Polen og Bulgaria satte også nylig en stopper for snarlig innføring av EUs lenge planlagte forbud mot salg av nye biler med forbrenningsmotor fra 2035.

I Italia har både statsråd for miljøvern og energi­sikkerhet Gilberto Pichetto Fratin og statsråd for landbruk og matvare­sikkerhet Francesco Lollobrigida signalisert at grensene for antall husdyr er uakseptable.

Ifølge Fratin er de vanskelige å gjennomføre, melder det italienske nyhets­byrået ANSA.

Lollobrigida er enda mer kontant i sin avvisning. Til den italienske næringslivs­avisen Il Sole 24 Ore sier han:

«De angitte grensene for kuer truer med å gjøre en av de viktigste produktive sektorene i Europa til en ørken. Disse initiativene, som bygger på ideologiske valg, risikerer å økte kostnadene ved husdyrhold, og det til fordel for konkurrentene utenfor EU, som ikke vil omfattes av de samme grensene.»

Landbrukssektoren i Italia slutter massivt opp om statsrådenes avvisning, skriver Il Sole 24 Ore.

Forhandlingene mellom EUs institusjoner og medlems­landenes ministre vil finne sted til sommeren, melder Euractiv.

EUs industriutslipps­direktiv ble innlemmet i EØS-avtalen den 25. september 2015, og omfatter med det også Norge.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.