– Det er helt åpenbart at det vil være i strid med FN-konvensjonen å legge linjen gjennom et av de andre vinterbeitene, sier advokat for Sør-Fosen sida, Eirik Brønner, til NRK.

Statnett ønsker å bygge nytt 420 kV hovedledningsnett langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Den planlagte traseen vil gå tvers gjennom et av de to siste vinterbeitene til de berørte samene sør på Fosen.

Brønner mener summen av inngrep i vinterbeiteområdene vil forsterke menneskerettighetsbruddet på Fosen.

Kommunikasjonsansvarlig for prosjektet hos Statnett, Håkon Smith-Isaksen Holdhus, viser til at de allerede har konsesjon til utbyggingen, og at en tidligere vurdering av sjøkabel i Stjørnfjorden viste seg å være en kostbar løsning.

– Som alle store infrastrukturtiltak berører utbygging av kraftledninger omgivelsene. Vår oppgave er å gjennomføre tiltak innenfor de rammene som er satt av myndighetene, sier Holdhus.

Indre Fosen kommune er tydelig på at de mener en kraftlinje vil ha store negative konsekvenser. De mener at Statnett må ta kostnaden med å legge deler av kraftlinjen i sjøkabel i Stjørnfjorden i stedet for på land.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.