Finansdepartementet har endelig sagt ja til å gi fra seg meldingene om mistenkelige økonomiske transaksjoner som medlemmer av Biden-familien har gjennomført og Finanstilsynet har sittet på. De har et offisielt navn, Suspicious Activity Reports (SARs). Bidens har over 150 slike som er innrapportert av bankene.

U.S. banks have flagged over 150 SARs from Hunter and James Biden that included “large” amounts of money tagged for further review by the Treasury. SARs “often contain evidence of potential criminal activities, such as money laundering and fraud,” according to a 2020 Senate report.

Republikanerne har lenge presset på for å få dem utlevert. Først nå, etter at de har fått flertall i Representantenes hus, har det vært mulig.

Meldingene kan gi svar på om Biden er kompromittert pga. sitt forhold til Kina og/eller Ukraina.

SARs are when a bank flags for the government suspicious activity regarding transactions, and apparently several Biden family members including the president’s son Hunter Biden and his brother James Biden have several of them. For months this year, the Treasury Department refused to provide the documents to Congress, but after the McCarthy interview with Breitbart News last week the administration relented this week and agreed to provide the documents to the committee.

“Why?” McCarthy asked when Breitbart News asked him why the Biden Administration was covering up these documents. “There are hundreds of them. It’s not easy to get one of those to happen, and it’s not with one bank. Why would they hold that up?”

McCarthy said that House Oversight Committee chairman Rep. James Comer (R-KY) has the authority to follow this investigation wherever it leads, even though the Biden White House and administration have been resisting investigators at every turn.

“Jamie Comer has been doing an excellent job on this,” McCarthy said when asked where this goes. “He has a great information book behind this. We are following the information every place it takes us but what we’re finding is the administration is fighting every step of the way. Why would they fight it? It’s very interesting to us. Why would they fight just the story on the laptop itself? Why would they go out of their way to get people who are in the intel community—literally, 52 of them—to sign a letter to say it was false? Well, we’re bringing those people in. We’re going to cross every T and dot every I and we’re going to get all the information here.”

SAR-er er når en bank flagger mistenkelig aktivitet angående transaksjoner, og tilsynelatende har flere Biden-familiemedlemmer, inkludert presidentens sønn Hunter Biden og hans bror James Biden, flere av dem, dvs SARS. I flere måneder i år nektet finansdepartementet å gi dokumentene til Kongressen, men etter McCarthy-intervjuet med Breitbart News forrige uke ga administrasjonen denne uken etter og gikk med på å gi dokumentene til komiteen.

«Hvorfor?» spurte McCarthy da Breitbart News intervjuet ham om hvorfor Biden-administrasjonen dekket over disse dokumentene. «Det er hundrevis av dem. Det er ikke lett å få en av disse til å skje, og det er ikke med én bank. Hvorfor skulle de holde på det?»

McCarthy sa at House Oversight Committee-leder Rep. James Comer (R-KY) har myndighet til å følge denne etterforskningen hvor enn den fører, selv om Biden White House og administrasjonen har motarbeidet etterforskere ved hver sving.

«Jamie Comer har gjort en utmerket jobb med dette», sa McCarthy på spørsmål om hvor dette går. «Han har en flott informasjonsbok bak dette. Vi følger informasjonen hvor enn den tar oss, men det vi finner, er at administrasjonen kjemper mot hvert steg på veien. Hvorfor skulle de kjempe mot det? Dét syns vi er veldig interessant. Hvorfor skulle de kjempe mot selve historien på den bærbare datamaskinen? Hvorfor skulle de gå ut av deres måte å få folk som er i etterretningssamfunnet – bokstavelig talt, 52 av dem – til å signere et brev for å si at det var usant? Vel, vi henter disse menneskene inn, og vi kommer ikke til å gi oss før vi har fått fram all informasjonen her.»

 

https://www.breitbart.com/politics/2023/03/14/exclusive-speaker-mccarthy-administration-fighting-every-step-way-against-biden-family-business-investigations/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.