Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, mener dagens behandlingstilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens kan gå utover pasientsikkerheten.

Nå anbefaler Ukom at pubertetsutsettende behandling (pubertetsblokkere) og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge skal defineres som såkalt « utprøvende behandling ».

Utprøvende behandling er en behandling der effekt og sikkerhet ikke er nok dokumentert til å være en del av det vanlige behandlingstilbudet.

Pasienter har ikke krav på utprøvende behandling.

Ukom har fått flere bekymringsmeldinger der det uttrykkes uro for pasientsikkerheten knyttet til behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kjønnsinkongruens betyr at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

– Det er nødvendig å klargjøre hva som er forsvarlig praksis og rigge tjenestene for å ivareta barn og unge, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det vil sikre at barn og unge får støtte og hjelp samtidig som det hindrer feil eller utrygg behandling. Og ikke minst at de som trenger det, kommer raskere til spesialisert behandling, sier Stine Marit Moen, leder for medisin og helsefag i Ukom.

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.