Gunnar Fløystad leder Vest politidistrikts fellesoperative tjenester. Han sier kapasitetsproblemet har rammet hele Politi-Norge, ifølge Bergens Tidende. Alvorlige saker med personer som er mistenkt for nettovergrep, gjøres ikke noe med.

– Antallet, 30 aksjoner satt på vent, er høyt, sier Fløystad om situasjonen i Vest.

Kripos mottar store mengder varsler fra NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), og disse har siden april 2021 blitt oversendt politidistriktene. Varslene går ofte på nettovergrep mot barn. Kun de mest alvorlige – ett av ti NCMEC-varsler – utløser politietterforskning i Vest politidistrikt, opplyser seksjonsleder Janne Heltne på påtaleseksjonen for vold og overgrep.

De 30 som er mistenkt for nettovergrep mot barn, er i Bergen, Askøy og Øygarden.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier til BT at politiet må organisere seg slik at de får kommet gjennom NCMEC-sakene.

– Å finne fram til og få straffet overgriperen er forferdelig viktig. I ytterste konsekvens, hvis slike saker blir liggende, kan det føre til at pågående overgrep ikke blir stoppet, sier han.

Heltne omtaler situasjonen som uheldig og sier at planen er å aksjonere i samtlige saker på sikt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.