Biden-regimet arbeider for å pålegge bilprodusentene å installere en «kill switch», en skru-avbryter, i nye biler. Dermed har myndighetene adgang til å stanse biler individuelt eller i grupper – om de så ønsker. Et stort inngrep i bevegelsesfriheten til borgerne.

Det har lenge gått rykter om et slikt «operativt inngrep» i personlig frihet. Både zerohedge.com og dailycaller.com skriver om saken:

the United States federal government is apparently in the process of trying to force automakers to install kill switches in their vehicles that authorities can use to shut down any newer vehicle.

The law comes as part of President Biden’s infrastructure bill, which was recently signed into law, according to Yahoo. The government kill switch is – like all good thefts of civil liberties – being positioned as a «safety measure». The mandate needs to be put into effect by 2026, Muscle Cars & Trucks reported.

 

Det er meningen at et apparat kontinuerlig skal overvåke kjøringen din. Apparatet vil da registrere ditt kjøremønster slik at systemet slår ut hvis det er store avvik. Det blir vanskelig å kjøre i beruset tilstand. Hvis du er en fare for andre trafikanter, kan myndighetene stanse bilen elektronisk.

We noted last month that former Rep. Bob Barr, writing for The Daily Caller, called the measure included in the bill «disturbingly short on details», but for the fact that the proposed device must “passively monitor the performance of a driver of a motor vehicle to accurately identify whether that driver may be impaired.”
Which, of course, is code for some kind of device that is constantly on and monitoring your vehicle – and will likely have the power to shut down your vehicle anytime it wants.

«This is a privacy disaster in the making, and the fact that the provision made it through the Congress reveals — yet again — how little its members care about the privacy of their constituents,» The Daily Caller wrote.

Hvis man godtar prinsippet om at utenforstående kan blande seg inn i kjøringen og overta kontrollen med bilen, er det bare fantasien som setter grenser: Helse, sikkerhet, etterlysning – her har politi og myndigheter et enkelt og effektivt middel til å stanse den de er ute etter.

GPS i bilen gjør resten: De vet hvor du befinner deg, og det er bare å plukke deg opp. Forsøker du stikke av, kan mobilen fortelle dem hvor du er.

En slik adgang til overstyring vil eliminere minst to viktige rettigheter borgerne har ifølge forfatningen: Retten til ikke å inkriminere seg selv og retten til å bli konfrontert med den som anklager en.

På den ene siden et samfunn som uopphørlig snakker om menneskerettigheter, og samtidig et byråkrati som ikke har problemer med å frata borgerne friheten.

That decision will now «rest in the hands of an algorithm», the report said. Similar monitoring and control devices have faced constitutional opposition, the report notes, «notably with the 5th Amendment’s right to not self-incriminate, and the 6th Amendment’s right to face one’s accuser.»

https://www.zerohedge.com/markets/bidens-infrastructure-bill-now-signed-law-mandates-vehicle-kill-switches-2026

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.