Forbrukerrådet advarer nå norske strømkunder mot å la seg lure av strømselskaper som forsøker å kamuflere høyere priser med «opprydding i avtalene».

Priseksplosjonen på kraft i Norge og endringer i reglene for markedsføring av strømavtaler, noe som ble innført 1. november, har medført at mange strømprodusenter nå forsøker å gjøre seg lekre overfor forbrukerne med stadig nye lokketilbud.

– Me har vorte kontakta av forbrukarar som opplever at dei må betala meir for straumen, med grunngiving i at selskapet ryddar i avtalane som følgje av nye reglar, seier seniorrådgivar Thomas Iversen i ei pressemelding.

– Me er redd for at mange blir freista til å tru at det er snakk om mindre endringar for å overhalda krava i den nye prisopplysningslova, medan dei i realiteten må betala meir for straumen.

Ett triks selskapene bruker, og i pressemeldingen blir selskapene Noregsenergi og Kraftriket navngitt, er at de ikke opplyser om at forbrukere som allerede har inngått avtaler, kan beholde disse, uten å godta noe prispåslag.

I døme Forbrukarrådet har fått tilsendt blir det understreka at priselementa i avtalen er dei dei same som før, noko som berre betyr at straumavtalen framleis har linjer for straumprisen, fastledd og påslag, men ikkje noko om prisendringar. I informasjonen kjem det heller ikkje fram kva dei gamle avtalane kosta. Det er berre prisen på dei nye avtalane som er spesifiserte, noko som tilslører at selskapa tek seg endå betre betalt.

– Du står sjølvsagt fritt til å takka nei til den nye avtalen. Dette kan også vera eit fint høve til å sjå om det er mogleg å kutta straumrekninga og om ein betaler for unødvendige tilleggstenester, seier Thomas Iversen.

– Sjekk den nye avtalen på strømpris.no. Sjansen for at du finne ein billigare avtale med lang varigheit, er stor. Sjølve byttet er gjort på få minutt.

Straumselskap ryddar – no må du passa på (Forbrukerrådet)

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.