Den skandaløse informasjonen som dukket opp i kjølvannet av COVI-komiteens høring av Pfizers markedsdirektør Janine Small 10. oktober, har sendt sjokkbølger over hele Europa. Mislav Kolakusic, EU-parlamentariker fra Kroatia, kaller håndteringen «den største korrupsjonsskandalen ikke bare i EUs historie, men i hele menneskehetens historie», og den rumenske EU-parlamentarikeren Christian Terhes har krevd Ursula von der Leyens umiddelbare avgang.

Von der Leyen blir for tiden etterforsket av aktor ved European Public Prosecutor’s Office (EPPO) for sine handlinger under pandemien. I sin svært korte pressemelding skriver EPPO:

«The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) bekrefter at det har en pågående etterforskning av anskaffelse av covid-19-vaksiner i EU. Denne eksepsjonelle bekreftelsen kommer etter den ekstremt høye offentlige interessen. Ingen ytterligere detaljer vil bli offentliggjort på dette stadiet.»
 

Nylig utgitte dokumenter viser at EU-kommisjonen, under von der Leyens ledelse, bestilte 4,6 milliarder doser covid-vaksine, verdt 71 milliarder euro, frem til november 2021. Dette tilsvarer ti doser per innbygger i EUs medlemsland. Anskaffelsen ble gjort uten at dokumentene ble offentliggjort, og da New York Times bemerket at von der Leyen og Pfizer-sjef Albert Bourla hadde diskutert avtalen i flere måneder via telefonsamtaler og tekstmeldinger, argumenterte EU-kommisjonen for at samtalene ikke kunne bli frigitt fordi de ikke ble funnet. COVI hadde opprinnelig innkalt Bourla til høringen 10. oktober, men Pfizer valgte å sende Small i stedet.

Reaksjoner kommer nå også i Sverige. 24. oktober sendte Margareta Skantze, tidligere produsent ved Sveriges Radio i over tjue år, dramaturg ved Stockholms Stadsteater og utgiver av flere historiske bøker, en e-post med spørsmål til alle Sveriges tjueen EU-parlamentarikere angående fakta som kom frem under COVIs høring av Janine Small. Sverige har to representanter i COVI: Charlie Reimers (SD) og Carina Ohlsson (S).

Det er ikke første gang Skantze engasjerer seg i spørsmål knyttet til pandemien og vaksinasjoner mot covid-19. Under den pågående pandemien ba Skantze om det hun kalte «en vitenskapelig dialog om koronakrisen», og hun stilte blant annet spørsmålstegn ved bruken av PCR-tester for å diagnostisere covid-infeksjoner. I april 2021 ble det publisert en debattartikkel i Newsvoice der Skantze kritiserte både de pågående massevaksinasjonene og Sveriges planer om å innføre de såkalte vaksinasjonspassene. 

I sin e-post til EU-parlamentarikerne spør Margareta Skantze blant annet om Sveriges EU-parlamentarikere vil støtte kravet om Ursula von der Leyens avgang, og hun ber om skriftlige svar på spørsmålet. Her er brevet i sin helhet:

«Till Sveriges EU-parlamentariker.

Jag skriver till dig i förhoppningen att du ska engagera dig i det som en av era kolleger, den kroatiske EU-parlamentarikern Mislav Kolakusic, kallar för den största korruptionsskandalen inte bara i EU:s historia utan i hela mänsklighetens historia. Han syftar på den skandal som blottlades i samband med utfrågningen av läkemedelsbolaget Pfizers representant den 10 oktober 2022.

Utfrågningen var ett led i den pågående undersökningen som utförs av utskottet COVI som har i uppdrag att undersöka hur pandemin hanterats och lämna rekommendationer inför eventuellt kommande utbrott av pandemier. Som underlag för COVI:s arbete hålls utfrågningar av olika nyckelpersoner inom de fyra huvudområden som kommittén undersöker: hälsa, demokrati och fundamentala rättigheter, ekonomisk påverkan samt EU och omvärlden.

Läkemedelsbolaget Pfizers chef Albert Bourla hade kallats till utfrågningen den 10 oktober för att besvara utskottets frågor kring det kontrakt som tecknats mellan EU och Pfizer. Han infann sig inte personligen utan sände som sin ställföreträdare Janine Small, mångårig marknadschef vid Pfizer.

Den nederländske EU-parlamentarikern Rob Roos ställde frågan om Pfizer genomfört några tester för att undersöka om mRNA-vaccinen kunde hejda smitta. Janine Smith svarade att någon sådan undersökning inte genomförts eftersom Pfizer tvingats skynda på processen för att anpassa sig till det starka trycket från marknaden. Hennes svar är häpnadsväckande. Människor världen över har på olika sätt övertalats, tvingats, pressats och lockats att låta sig injiceras med ett nödgodkänt så kallat vaccin inte bara för att skydda sig själva utan också med argumentet att de därigenom skulle hejda smittspridning. Och så tillstår Pfizers representant att det aldrig funnits något som helst vetenskapligt underlag för detta!

EU:s upphandling av vaccin från Pfizer har skett genom privata textmeddelanden och telefonsamtal mellan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Pfizers VD Albert Bourla. Det existerar inte någon skriftlig dokumentation gällande detta avtal. Den tyske journalisten Alexander Fanta, verksam vid APA (Austria Presse Agentur) har med hänvisning till den informationsfrihet som garanteras enligt Europakonventionen under ett halvårs tid förgäves försökt få ut kopior på dessa textmeddelanden.

Till saken hör att dessa oegentligheter har varit kända under lång tid och man frågar sig varför de inte uppmärksammats tidigare av COVI. Redan i slutet av 2020 påpekade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att det inte fanns några tillgängliga data som kunde visa att Pfizers vaccin skulle förhindra smittspridning. Även Albert Bourla tillstod i en intervju med NBC News i december 2020 att sådana data inte fanns. Och trots detta har alltså vaccinationskampanjen, restriktionerna, lockdowns, stängda skolor och krav på covid-pass fortsatt med argumentet att det sker för att hejda smittspridning.

I COVI finns en gruppering som under lång tid engagerat sig i vad de kallar ”fusk, brott och dödlighet relaterade till covid-19-vaccinen och regeringarnas usla sätt att hantera detta”. Den består av Christine Anderson (Tyskland) Francesca Donato (Italien), Virginie Jeron (Frankrike), Sylvia Limmer (Tyskland), Ivan Sincic (Kroatien) och Cristian Terhes (Rumänien). Ett viktigt fokus i deras arbete har just varit granskningen av avtalet mellan EU och Pfizer. Vid gruppens återkommande presskonferenser brukar Christian Terhes visa upp en kopia på detta kontrakt. Större delen av innehållet är helt svartmarkerat med hänvisning till att det rör sig om ”affärshemligheter”.

Vid en presskonferens som denna grupp höll efter utfrågningen påminde den kroatiske EU-parlamentarikern Ivan Sincic om alla de skumraskaffärer som Pfizer tidigare varit inblandat i. En av dem skedde i hans hemland för tio år sedan. Där hade Pfizer mutat ett antal läkare så att de friserade uppgifter i enlighet med Pfizers önskemål. I USA har en rad mycket uppmärksammade rättegångar hållits mot Pfizer med fällande domar. I en av dem ålades Pfizer att betala det största bötesbelopp som någonsin utmätts i USA. Och det är alltså med detta skandalomsusade företag som EU gjort sitt avtal.

Den 14 oktober tillkännagav EU:s åklagarmyndighet EPPO att den inlett en undersökning kring EU:s uppköp av COVID 19-vaccinen. Den 17 oktober begärde den rumänske EU-parlamentarikern Christian Terhes med hänvisning till den pågående utredningen Ursula von der Leyens omedelbara och villkorslösa avgång. Christian Terhes talade för ett helt tomt auditorium. Var upprördheten över de skandalösa uppgifter som framkom vid COVI:s utfrågning den 10 oktober bara en storm i ett vattenglas? Eller kommer du som svensk folkvald EU-parlamentariker att ansluta dig till Christian Terhes krav på Ursula von der Leyens avgång? Kommer du att kräva att hon ska ställas inför rätta åklagad för korruption och jäv?

Jag förväntar mig ett skriftligt svar på denna fråga.

Lyckeby 24 oktober 2022
Margareta Skantze»

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.