Tysklands gasslagre nådde en fyllingsgrad på nesten 99 prosent ved utgangen av oktober, først og fremst på grunn av at forbruket er redusert med 20 prosent. Det har gitt et fall i gassprisene, noe som også har ført til en midlertidig reduksjon av strømprisene i Norge.

En mild høst har også hjulpet, og dersom kulda ikke treffer Kontinentet for hardt, har myndighetene tro på at Tyskland vil klare seg gjennom vinteren uten ytterligere krisetiltak.

Gas consumption in the week beginning 17 October 2022 was considerably lower than average consumption in the past four years, one of the reasons being the weather. Temperatures were 2.5°C above the annual average for the period from 2018 to 2021.

Wholesale prices are fluctuating greatly and have fallen sharply recently. However, businesses and private consumers must adapt to significantly higher gas prices.

Gassforbruket i uken fra 17. oktober 2022 var betydelig lavere enn gjennomsnittsforbruket de siste fire årene, og en av grunnene til dette var været. Temperaturen  var 2,5 °C over det årlige gjennomsnittet for perioden i årene 2018–2021.

Engrosprisene svinger kraftig, og har nylig sunket mye. Bedrifter og private forbrukere må imidlertid tilpasse seg betydelig høyere gasspriser. (Bundesnetzagentur)

Den gode fyllingsgraden til tross, må tyskerne være svært forsiktige med gassbruken og spare så mye energi som mulig, sier Klaus Müller, som er sjef for den tyske forvaltningsmyndigheten.

Oversikten fra Bundesnetzagentur viser også at bortfallet av russisk gass fra slutten av august ikke ble kompensert ved økt import av norsk gass, men delvis ved økt import fra LNG-terminalene i Belgia og Nederland, samt reduksjon i forbruket.

 

– Strømpriskrisen er ikke over

Selv om den milde og våte høsten har gitt fulle magasiner og et midlertig fall i strømprisene, advarer kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight mot å glede seg for tidlig.

Lilleholt sier prisene på langsiktige kraftkontrakter tyder på at strøm vil koste cirka det samme som nå i en ukes tid.

Deretter venter markedet en betraktelig prisøkning fram mot nyttår.

– I januar og februar venter markedet at prisen vil ligge mellom 3,50 og 4 kroner, sier han til NTB.

Han påpeker at gass er blitt billigere i Europa den siste tiden, fordi høye temperaturer har ført til lavere strømforbruk.

Hvis temperaturene blir mer normale, tror Lilleholt at gassprisen, og dermed også strømprisen, raskt vil stige til cirka samme nivå som var spådd før magasinfyllingen økte. (NTB)

Les også:

Industriarbeidere i Sauda ser mørkt på fremtiden

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.