Fra det kjemiske selskapet BASFs produksjonsanlegg i Ludwigshafen. Foto: Michael Probst / AP / NTB.

Prisen på naturgass for fremtidig levering på TTF-børsen i Amsterdam har falt jevnt og trutt etter å ha nådd et foreløpig toppunkt for snart to måneder siden. I skrivende stund omsettes gassen for ca. 120 euro pr. megawattime (MWh).

Det er omtrent to tredjedeler mindre enn rekorden på 345 euro i august, men likevel noe over femti prosent mer enn ved årsskiftet:

Grafikk: Trading Economics.

Prisen i dag er altså ikke svært mye høyere enn den var i tiden mellom Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar og da Putin begynte å bruke energivåpenet i juni, men fremdeles mye høyere enn den var frem til sommeren 2021. Før den tid hadde prisnivået i flere år ligget rundt 15 euro/MWh.

Prisnedgangen de to siste månedene skyldes flere samvirkende faktorer både på tilbuds- og etterspørselssiden som sett fra et europeisk synspunkt er dels gunstige og dels ugunstige.

Som rapportert av blant andre Trading Economics, er det nå mye større tilgang på flytende naturgass (LNG) importert fra USA, som kan selges til en bedre pris i Europa enn i Asia. Samtidig har det ennå ikke blitt særlig kaldt på det europeiske kontinentet.

Andre årsaker til at prisen går ned, er signaleffekten som skyldes den politiske viljen EU viser til å hanskes med energiproblemet, og mer konkret alle sparetiltakene som gjennomføres i EU-landene.

En bakside ved sparingens medalje er imidlertid at det reduserte gassforbruket også er ensbetydende med mindre industriell aktivitet.

Som rapportert av det tyske nyhetsmagasinet Focus bruker tysk industri nå rundt en femtedel mindre gass enn før. Noe av det skyldes smartere energibruk, men for viktige bransjers vedkommende handler det om produksjonsstans.

Den kjemiske industrien har for eksempel redusert sin produksjon med ti prosent. Plastprodusenter advarer om massive nedstengninger av sin produksjon. Glassindustrien er også sterkt berørt, og det samme er aluminiumsindustrien.

Speira, som er en av de største i aluminiumsbransjen, har kuttet produksjonen ved sitt anlegg utenfor Düsseldorf med 50 prosent. Kjemigigantens BASFs anlegg i Ludwigshafen risikerer det samme, opplyser Focus.

Europeiske gasslagre er nesten fulle før vinteren, men ventes å bli redusert til kanskje så lite som 10 prosent av lagringskapasiteten i løpet av den kalde årstiden. Spørsmålet er hvor vanskelig det blir å skaffe nok gass både til lagring og produksjon i løpet av våren, sommeren og høsten 2023.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.