For å holde lagrene på et akseptabelt nivå fram til fyringssesongen er over neste vår, må forbruket ned med mellom 9 og 13 prosent i forhold til gjennomsnittet for de siste fem årene, advarer IEAs hovedkontor i Paris.

Selv om tilgangen på flytende gass (LNG) skulle bli lav, vil en innsparing i denne størrelsesorden tilsi at lagrene kan opprettholde et nivå på rundt 25–30 prosent.

Uten kutt i forbruket, samtidig som det eventuelt blir full stans i de russiske leveransene fra Russland, kan lagernivået falle under 5 prosent av kapasiteten. Denne framskrivningen av situasjonen bygger på at tilførslene av flytende gass holder seg lav. En slik utvikling kan føre til avbrudd i forsyningene ved plutselig temperaturfall og uventede kuldeperioder, advarer IEA.

Dersom importen av flytende gass tar seg opp, kan lagerbeholdningen i EU komme opp i 20 prosent, skriver byrået i sin markedsrapport mandag.

– Russlands invasjon og de markante kuttene i leveransene av naturgass til Europa fører til betydelige skadevirkningener for forbrukere, næringsliv og sågar nasjonale økonomier, ikke bare i Europa, men også i land med svakere økonomier, heter det.

Forbruket av gass vil ventelig falle med 0,8 prosent globalt, mens tallet for EU vil være historiske 10 prosents nedgang. For Asia og Stillehavsområdet ventes ingen endring i forbruket.

– Utsiktene i gassmarkedet er uklare, ikke minst på grunn av Russlands uforsvarlige og uforutsigbare oppførsel. Landets omdømme som en pålitelig leverandør er knust, sier IEA.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.