Teorier, anklager og påstander virvler gjennom luften om hva og hvem som ligger bak sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2.  At det var sabotasje synes uomtvistelig. Begge ledninger eksploderer ikke på samme tid. Men hvem kan ha interesse av å ødelegge den? Flere peker på Russland. Men hvorfor skulle Russland ha interesse av å ødelegge ledningen som fører deres egen gass?

Eksplosjonene skjer samme dag som the Baltic pipeline åpner. Den fører norsk gass til Polen via Danmark. Det hever Norges profil som energileverandør til Europa, i direkte konkurranse med Russland. Hvis russerne ønsket å sabotere noe under vann og sende et budskap ville det vært mer logisk å sabotere denne ledningen.

Olje – og energiminister Terje Aasland var onsdag i Stortinget for å svare på spørsmål.

På spørsmål om hva regjeringen vil foreta seg, viser han til at det er olje- og gasselskapenes ansvar for sikkerheten på norsk sokkel.

– Lekkasjene skjer til og med samme dag som vi åpner en rørledning til Polen, og dagen etter at Petroleumstilsynet ber oss om å ha økt årvåkenhet på norsk sokkel. Dette er en ekstraordinær situasjon og kan ikke håndteres av selskapene alene. Den er regjeringens ansvar! sier Venstres Guri Melby.

Melby går ut fra at det er Russland som truer norske installasjoner, men gir ingen plausibel på forklaring på hvorfor Russland skulle sabotere sin egen ledning.

Melby går ut fra at trusselen kommer fra Russland. Det er hva man kaller å dra forhastede konklusjoner. Påstandene blir fakta ved å bli gjentatt over tid av mange.

– Jeg regner med at regjeringen har innsett at Norges økte betydning for Europas energisikkerhet gjør den norske gasseksporten til et sannsynlig mål, sier Melby, og fortsetter:

– Putin leter hele tiden etter måter å demonstrere for europeiske innbyggere at vi burde gi opp støtten mot Russlands krig i Ukraina. Et sabotasjeangrep som sår tvil ved om Norge klarer å levere gass til Europa, passer nok godt inn i planen hans, sier Venstre-leder Guri Melby.

Men et angrep på norske installasjoner vil vel ha motsatt virkning: Det vil øke oppslutningen om Nato og Ukraina. Da vil trusselen også gjelde oss og vår viktigste eksportartikkel.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen påpeker at Norges energiproduksjon i dagens situasjon er av vital betydning for Europa. Men derfra til å koble det til sabotasjen mot Nord Stream er spekulativt. Som Karlsen helt riktig påpeker: Russland har kapasitet til å føre krig under vann, og man må dele opp spørsmålen: Hvorfor har de ikke gjort det hvis de har så onde hensikter som Russland-motstanderne hevder?

Dernest: Hvordan skal Norge eller allierte kunne forhindre det? Installasjonene er sårbare og svært vanskelig å forsvare. Det har ikke skjedd noe med dem. Men Karlsen antyder at det som har skjedd med en russisk rørledning indikerer at det er en trussel mot norske installasjoner? Det ene fører ikke umiddelbart til det andre. Det synes som en logisk brist.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener norsk gassforsyning trolig er det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i Europa nå.

– Vi har en storkrig i Europa akkurat nå. Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sier Karlsen til NRK.

– Det kan gjøres på mange måter, med dykkere, ubåter, ubemannede fartøy eller cyberangrep mot landinstallasjoner. Den trusselen tror jeg vi skal ta veldig alvorlig. Hvis det skulle skje, står vi overfor en svært alvorlig opptrapping av konflikten. (NTB)

Men dermed er det ikke utelukket at noe kan skje. Edruelighet er tilrådelig. Det kan man ikke helt se hos EUs utenriksansvarlig som truer med “konsekvenser” for de som har sabotert Nord Stream. Det antydes militære konsekvenser. Hvilke har EU å stille opp med?

– Dette er ikke et tilfeldig sammentreff, og det rammer oss alle. All tilgjengelig informasjon tyder på at disse lekkasjene er resultatet av en villet handling, fastslår Borrell i en uttalelse onsdag.

Leser man nøyere går uttalelsene over i “bekymring”. Opp som en løve og ned som en skinnfell.

EU-president Charles Michel kaller lekkasjene for sabotasje. Han tror målet er å destabilisere energiforsyningene til EU.

– De som har ansvaret, kommer til å bli stilt til ansvar og vil måtte betale, skriver han på Twitter.

Men det gikk ikke gass gjennom ledningene. Hvordan kan det da være sabotasje av Europas gassforsyning? Hvis man ikke ønsker å skape og forsterke et trusselbilde?

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 er bygd for å frakte gass fra Russland til Tyskland. Mandag ble det registrert to eksplosjoner i Østersjøen utenfor den danske øya Bornholm, hvorpå begge rørledningene begynte å lekke. I alt er det oppdaget tre lekkasjer. Eksperter mener at eksplosjonene ikke kan skyldes jordskjelv.

NTB jukser når byrået skriver at “USA var mot ledningen”. Det var Trump som var mot og tvang Tyskland til å stanse byggingen. Da Biden overtok opphevet han sanksjonene. Merkel fikk viljen sin. Dette er et helt vesentlig punkt i hendelsesforløpet. Trump advarte mot at Tysklands avhengighet av Russland ville øke og fikk rett. Dermed la de grunnlaget for Putins utpressing.

NTB fortsetter som spindoktor for Biden-regimet. De siterer Biden på at USA vil hjelpe Europa med energi. Sannheten er at Biden-regimet stengte ned USAs fossile sektor. USA ble energiuavhengig og eksportør under Trump. Biden stengte ned og måtte gå på tiggerferd til Venezuela, Saudi-Arabia og lukter på Iran.

Bidens energipolitikk har vært en katastrofe. Han har slått inn på samme vei som Merkel med hennes Energiwende. Industrien skulle drives med vindturbiner og solceller.

Tucker antydet i natt at Biden-regimet kan stå bak sabotasjen. Biden kom med noen uttalelser i februar om at Nord Stream aldri kommer til å bli skrudd på. Hvordan kan dere stoppe det, det jo Tysklands eiendom? var spørsmålet. -Vi vil være i stand til det, svarte Biden kryptisk.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.